" /> Publikacje :: Instrukcja NK/003/47
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Instrukcja NK/003/47

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Publikacje
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Kazimierz Michalczyk
Site Admin


Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 1573

PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 11:34 pm    Temat postu: Instrukcja NK/003/47 Odpowiedz z cytatem

Opis dokumentu pochodzącego z kancelarii Bolesława Bieruta
Poniższy tekst pochodzi ze strony "Wykop":
http://www.wykop.pl/ramka/510165/45-zasad-zniewolenia-polski-powojennej/
Znana mi jest w internecie jeszcze jedna publikacja tego dokumentu w formie video:
http://www.youtube.com/watch?v=ZTVPYsEjc10&feature=player_embedded#!
Między nimi występują niewielkie różnice.

Cytat:
Moskwa. 3. IV. 1947r.

Ściśle tajne
K. AA/OC113

Instrukcja NK/003/47

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.

2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.

3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.

5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.

6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.

7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo), tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.

10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).

11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.

12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.

13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.

15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.

17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.

18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.

20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.

21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić swoiste rozliczenia.

22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.

23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).

25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.

26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.

28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.

30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.

31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia niepozwalające na produkcję artykułów dobrej, jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.

37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.

41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych i traktować, jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
SylwiaDołączył: 03 Cze 2020
Posty: 123

PostWysłany: Sro Cze 03, 2020 1:34 am    Temat postu: Może Cię zaciekawi... Odpowiedz z cytatem

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Kazimierz Michalczyk
Site Admin


Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 1573

PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 11:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

http://www.wykop.pl/ramka/510165/45-zasad-zniewolenia-polski-powojennej/
ciekawy komentarz

Cytat:
Napisane przez Elżbieta, Irena, maja 28, 2010

przyznam ,że poczynione przeze mnie obserwacje są zgodne z przedstawionymi tutaj faktami historycznymi. Ten dokument to przecież nic innego jak treść minionej rzeczywistości, pod która wydzarzenia podkładają się same.....rzeczywistość więc mówi faktami i określa procent realizacji tego haniebnego planu w myśl programu rzadzenia światem......programu SATANISTYCZNEGO.

Proponuję przeczytać Evangelium Vitale...Jana Pawła II który mówi o cywilizacji śmierci i cywilizacji życia.....
To wszystko , zamieszcone tutaj, realizowane po czasy obecne to przecież cywilizacja śmierci a tymczasem pisze Jan Paweł II człowiek jest stworzony do godności do wolności do prawdy i jej umiłowania ( ewangeli - nauka miłości) .Zarzuca się powszechnie ,że kościół się wtrąca w życie społeczne..Kościól z racji swojej misji jest zobowiązany do zabierania głosu na temat moralności która wyzstępuje przecież w aspekcie społecznym , politycznym i kążdym innym. Owa troska kościoła to troska o człowieka, Jego godność , JEGO DUSZĘ.

Człowiek jest zagrożony i to bardzo w świetle wcielania tego planu jai się jako bezwolna marionatka używana dowolnie przy rzuceniu na żer tego co może sprawić pozory szczęścia jak chociażby"kredyt dla każdego" ludzie zdesperowani niedostatkiem( zródło wiadome) z owej desperacji skorzystają a potem pogłębia się dramat, bo w umowie malym druczkiem istotne punkty, przemawiające za tym by zaniechać pomslu kredytu....tak by można mnożyć w nieskończoność. Przebywam za granicą i zbieram materiały , na temat żołnierzy drugiego korpusu armii Gen Andersa. Udało mi się trafić na ksiązkę Pani Ewy Prządki pod tytulem Swiadectwa w czterech tomach. Polityczna , społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymir XXw. Wydanie ksiązki finansowała Fundacja Margrabiny J.S Umiastowskiej, która cały swój majątek przekazał na naukę polską w tym stypendystów.

Podam zaledwie parę nazwisk wielkich polaków którzy, konkretnie we Włoszech, po wojne budowali właską rzeczywistość alę nigdy nie zapomnieli o polsce i współtworzyli polską naukę. Może odrobinę zbaczam z tematu, ale to chcę przekazać co uważam za istotne w odkłamaniu rzeczywistośći czyli Polków i Polski. Wielcy polacy to przecież ci co kontunuowali tradycję naszych przodków BOG< HONOR< OJCZYZNA to Pan Józef Jakub Michałowski zgromadzony w Rzymie księgozbiów ok.4500 tomów z zakresu historii Polski, Leopold janikowski, " piłsudczyk" dyplomata, znawca sztuki etruskiej od stycznia 1954r.w Londynie, minister spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Hryniewskiego Walerian Meysztowicz księdz , profesor prawa kanonicznego, historyk, dyplomata., założyciel i Dyrektor pollskiego Instytutu Historycznego w Rzymie) 1945 r)

Tenże instytut wydał od 1960 r materiały żródłowe do historii polski znajdujące się w archiwach zachodnioeuropejskich w latach 1960-1993- 76 tomów.Praca wielu ludzi , wielu patriotów polskich zatajniana prze pokolenia w myśl realizowania planu zniszcenia dorobku dziejowego w mśl owej polityki zagłady...Pani Karolina z Brzezia Lanckorońska- doktorat honois causa- Uniwersytet jagielloński 1983r. wielka polka, wielka patriotka która poświęciła życie dla nauki polskiej, żyła i pracowała w Rzymie wspóltworząc Polski Instytut historyzcny.Owe 76 tomów o których wspomiałam to z archiwów ( dokumenty) w Rzymie, Watykanie, w królewcu, w TRydencie, w Kopenhadze, w Londyniewe Florencji. Nie chcę tutaj wchodzić w szczególy ujmiem tylko konkluzją i zarazem zapytaniem czy jest coś bardziej wiarygodnego od materiałow zebranych z archiwów , gdzie nie dotarła fałszująca historię ręka masonów w sowieckiej rękawiczce? Ci ludzie nie liczyli na ordery relizowali swoją misję z miłości do prawdy, do Polski , do nauku budując na wartościach chrezścijańskich.Kolejna postać to Emeryk Czapski, Karol Popiel, Konrad Sienkiewicz- adwokat, publicysta, polityk.. Trzeba nam teraz odkłamywać historię , podawać fakty, dociekać prawdy bo to jest broń skuteczna przeciw manipulacj.. Analizując któregoś dnia pracę , byłam przerażona, bo nie dopatrzyłam się w wążnych informacjach , faktów tylko interpretacja a słowo pisane tak działa, ze podaje o czym mamy myśleć..... i jak??!!!!!!!!!!!!!!!!!

Polecam ksiązkę Biskupa Lepa "Pedagogika mas - mediów" która komuniści wykluczyli, tam jest pigułjka wiedzy by właściwwie rozpoznawać manipulacje w mas - mediach . Maksymilia Kolbe pisał ,ze kto będzie maiła Madia, będzie posiadał władzę nad człowiekiem- akto ma? to już nie jesyt pytanie retoryczne to nasze obecne BYĆ...kończąć moją wypowiedź proszę, bardzo proszę o pozbycie się uprzedzeń przy czytaniu, by móc samodzielnie pomyśleć w swoim rytmie, ratuąc nie tylko swoją duszę ale też życie które jest darem Boga i które tutaj się nie kończy .

Kocham Polskę i kocham moich rodaków i wszystkich, którzy przeczytają moją wypowiedź z serca pozdrawiam.

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Publikacje Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż bezpłatnie forum phpbb2 lub phpbb3 na Forumoteka.pl
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group