" /> Dyskusje ogólne :: Posłanie-petycja do rządu Słowacji
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Posłanie-petycja do rządu Słowacji

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Piotr Hlebowicz
Site Admin


Dołączył: 15 Wrz 2006
Posty: 1166

PostWysłany: Pon Lis 01, 2010 9:21 pm    Temat postu: Posłanie-petycja do rządu Słowacji Odpowiedz z cytatem

PROSZĘ O POPARCIE TEJ AKCJI. TO SKANDAL, BY TAKIE RZECZY ZDARZAŁY SIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ, W KRAJACH DEMOKRATYCZNYCH (CZYŻBY TYLKO Z NAZWY?). Piotr Hlebowicz

Posłanie (petycja) do Ministra Sprawiedliwości Republiki Słowackiej w sprawie A. Ibrahimowa i A. Czentijewa

Minister Sprawiedliwości Republiki Słowackiej,
Pani Lucia Žitňanska

Szanowna pani Minister,
od 2006 roku w więzieniu Słowackim przebywają obywatele Czeczeńskiej Republiki Iczkeria – Ali Ibrahimow i Anzor Czentijew, aresztowani na prośbę prokuratury Rosyjskiej Federacji. Sąd w Strassburgu postanowił w dniu 14 września 2010 wydać ich Rosji, i, jak napisano w decyzji sądowej – "Federacja Rosyjska zagwarantowała sprawiedliwy proces z pominięciem wyroku śmierci"...
Sąd nie wziął pod uwagę ich podań o nadanie statusu uchodźcy, gdyż osoby te jakoby "nie podlegają pod status prześladowanych z przyczyn narodowościowych, religijnych, czy też politycznych".
Wszystkie dowody obrony i świadectwa obrońców praw człowieka, także rosyjskich, o tym, że na terytorium Rosji nie są przestrzegane reguły prawa, a w więzieniach i koloniach karnych (obozach koncentracyjnych) obywatele narodowości Czeczeńskiej poddawani są torturom, były zignorowane (nie były usłyszane).
Jednakże artykuł 2 Konwencji Międzynarodowej wyraźnie mówi: "Państwa nie powinny wydawać jakichkolwiek osób drugiemu państwu, jeśli osoby te mogą być tam poddane torturom. Samo torturowanie oraz współuczestniczenie w torturowaniu powinny być prawnie karane. Stan wojny i zagrożenie wojną, brak wewnętrznej politycznej stabilizacji, czy też inne nadzwyczajne sytuacje nie mogą usprawiedliwiać stosowania tortur".
Deportując Czeczeńców do kraju, w którym powszechnie praktykowane są tortury, sędziowie sami stają się nie tylko poplecznikami tych przestępstw, ale także wspólnikami tych przestępczych działań (tortur).
Ibrahimow Ali i Czentijew Anzor brali udział w działaniach wojennych pod dowódctwem prezydenta Czeczenii, Asłana Maschadowa. Po jego śmierci opuścili Czeczeńską Republikę Iczkeria i zostali uchodźcami. Byli oni trzymani w Słowackim więzieniu, oczekując na decyzję w swojej sprawie 4 długie lata. W chwili obecnej nie tylko nie zostaną uwolnieni, ale przekaże się ich w ręce rosyjskich oprawców.
W sierpniu 2010 roku w Austrii powiesił się Czeczeniec Dudżijew Arsłan, protestując tym samym przeciwko decyzji przekazania go władzom Rosyjskim. Zanim znalazł się w Europie, Dudżijew przeszedł w Rosji serię tortur i pobić w więzieniu pod Machaczkałą. W torturach uczestniczyły rosyjskie służby specjalne. Wolał popełnić samobójstwo, niż wracać do Rosji
Świat od prawie 20 lat jest świadkiem dwóch wojen rosyjsko - czeczeńskich. Rosyjskie więzienia zapełnione są przez więźniów, Czeczeńskich żołnierzy ruchu oporu. Wielu z nich umiera, nie wytrzymując męczarni (znęcania się nad nimi). W czym ich wina? Tylko w tym, że bronili swej okupowanej ojczyzny....
Szanowna Pani Minister, prosimy Panią o kierowanie się humanitaryzmem i miłością do człowieka..... prosimy o sprawiedliwość ........


List (najlepiej wersję słowacką, jest zamieszczona poniżej) prosimy wysyłać na adres elektroniczny pani minister Sprawiedliwości Republiki Słowackiej: tlacove@justice.sk oraz kopię na adres maria.kolikova@justice.sk (sekretarz stanu pani minister).

Ministryni Spravedlnosti Slovenské Republiky
p. Lucii Žitňanské


Vážená paní ministryně,

od r.2006 jsou zadržováni ve slovenském vězení na žádost ruské prokuratury občané Čečenské republiky Ičkerija – Ali Ibragimov a Anzor Čentiev.

Štrasburský soud dne 14.9.2010 vynesl řešení, že budou vydání do Ruska, a v rozhodnutí se cituje : « RF dala garanci spravedlivého soudu a neuložení trestu smrti. »

Soud nepovažoval za vážné důvody žádosti o udělení azylu, protože na tyto osoby se jakoby « nevztahuje pronásledování z národnostních, náboženských příčin nebo kvůli politickým názorům ».

Všechny důkazy obhajoby a svěděctví lidsko-právních aktivistů včetně ruských o tom, že na území Ruska neexistuje spravedlivý soud, a že se v ruských věznicích občané čečenské národnosti podrobují mučení a mrzačení, nebyly vyslyšeny...
Ale čl.2 Mezinárodní úmluvy hovoří : « Státy nesmí vydávat jakékoli osoby jinému státu, pokud tam mohou být mučeny. Za mučení nebo spoluúčast na mučení musí následovat potrestání. Stav války nebo válečná hrozba, vnitřní politická nestabilnost nebo jiný mimořádný stav nemohou vést k souhlasu s mučením. »

Deportací Čečenců do země, která všeobecně praktikuje mučení, se soudci stávají nejen spoluúčastníky těchto trestných činů, ale i spoluzodpovědnými za mučení.

Ibragimov Ali aCentiev Anzor byli účastníky válečných akcí pod vedením prezidenta Čečenské republiky Ičkerija Aslana Maschadova. Po jeho smrti opustili ČRI a stali se uprchlíky.

Na rozhodnutí o svém osudu čekali ve slovenské věznici dlouhé 4 roky. Ale teď je nejen neosvobozují, ale vydávají do rukou ruským zločincům...

V srpnu r.2010 se v Rakousku na protest proti vydání do Ruska oběsil Čečenec Dužiev Arslan. Předtím, než přijel do Evropy, prošel mučením a bitím ruských tajných služeb ve věznici nedaleko Machačkaly, a rozhodl se radši ukončit život sebevraždou.

Svět je téměř 20 let svědkem dvou čečenských válek, ruské věznice jsou přeplněny vězni-vojíny čečenského odporu, mnozí v nich umírají, protože nevydrží mučení. V čem je jejich vina ? Jen v tom, že bránili svou okupovanou Vlast...

Vážená paní ministryně,
projevte lidskost, lásku k bližnímu a...buďte spravedlivá.

Alla Dudaeva, vdova po prezidentu Čečenské republiky Ičjerija, Gruzie
Maret Carojeva, doktor Sorbony, Francie
Burak Ostas, advokát, Francúzsko
Petr Homjakov, professor
Musa Taipov, šéfredaktor Ichkeria.infoОбращение к министру юстиции Словацкой Республики. По ситуации с А.Ибрагимовым и А.Чентиевым

Министру Юстиции Словацкой Республики.
Госпоже Луцие Житнянска.
Уважаемая госпожа министр


С 2006 года, арестованные из-за запроса российской генпрокуратуры, граждане Чеченской Республики Ичкерия – Али Ибрагимов и Анзор Чентиев, находятся в тюрьме Словакии. Страсбургский суд от 14.9.2010 постановил, что они будут выданы России, и, как сказано в решении суда, «РФ предоставила гарантии справедливого суда и неприменения смертной казни...
Суд не посчитал обоснованным заявления о предоставлении убежища, поскольку, эти лица, якобы, "не подпадают под преследование по национальному, религиозному признаку или политическому инакомыслию".
Все доводы защиты и свидетельства правозащитников, в том числе и российских, о том, что на территории Роcсии отсутствует правосудие и, что в колoниях и тюрьмах России, граждане чеченской национальности подвергаются пыткам и истязаниям, услышаны не были...
Но, статья 2.Международной Конвенции, устанавливает – «Государства не должны выдавать каких-либо лиц другому государству, если там они могут быть подвергнуты пыткам. За пытки или соучастие в пытках, должно быть установлено наказание. Состояние войны и угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение не могут служить оправданием пыток»...
И, депортируя чеченцев в страну, которая повсеместно практикует пытки, судьи сами становятся не только пособниками этих преступлений, но и соучастниками этих пыток.
Ибрагимов Али и Чентиев Анзор принимали участие в боевых действиях под командованием президента ЧРИ, Аслана Масхадова. После его гибели они покинули Чеченскую Республику Ичкерия и стали беженцами.
Они находились в тюрьме Словакии , в ожидании решения своей судьбы, долгие четыре года. Но, сейчас, их не только не освобождают, но сдают на руки российским палачам...
В августе 2010 года, в Австрии, в знак протеста против его выдачи в Россию, повесился чеченец Дужиев Арслан. До того, как оказаться в Европе, он прошел через пытки и избиения российских спецслужб в тюрьме под Махачкалой и предпочел кончить жизнь самоубийством.
Мир почти двадцать лет является свидетелем двух русско-чеченских войн, российские тюрьмы переполнены узниками, воинами чеченского сопротивления, многие умирают в них, не выдержав издевательств. В чем их вина? Только в том, что они защищали свою оккупированную Родину...Уважаемые госпожа министр, проявите гуманность, человеколюбие и... будьте справедливы.


Электронный адрес министра Юстиции Словацкой Республики г-жи Луции Житнянской: tlacove@justice.sk; Госсекретарь министерства: maria.kolikova@justice.sk по которому можно послать индивидуальное обращение.

Алла Дудаева. Вдова Президента ЧРИ Джохара Дудаева. Грузия.
Марет Цароева. Доктор Сорбоны. Франция.
Бурак Осташ, адвокат, Франция.
Пётр Хомяков, профессор.
Бувайсар Лёмаев, ЧРИ
Boris Paramonow/UK/
Сергей Крюков, журналист, Россия.
Мансур Исаев.
Муслим Эдиев, Австрия.
Саламбек Амаев, Франция.
Елена Маглеванная, Финляндия.
Руслан Кантаев, Финлядия.
Асламбек Кантаев, Финляндия.
Хасан Исаев, Норвегия.
Хачукаев Саид. Писатель.
Achmed Anry, Австрия.
Лечи Таипов. Австрия.
Ваха Банжаев, Австрия.
Инесса Шольц, Австрия.
Мамихан Шамилев.Писатель.Самара (РФ).
Магомед Сатаев. Франция
Алиев Рамзан.
Тахаев Юнади. France
Саидов Казбек, Франция.
Рубати Митсаева. Германия.
Шейхи Ибба, Осло, Норвегия
Хаваж Сербиев, Бельгия.
Ирина Викхольм.
Али Баталов, Германия.
Сайдалиев Махмуд, Австрия.
Мутиев Султан. Австрия.
Ахьяд Идигoв, Франция.
Нона Хангошвили, Грузия
Иса Исламов, Грузия.
Усман Айвадамов, Грузия.
Зиавди Идигов. Грузия.
Заал Касрелишвили, президент Конфедереции Народов Кавказа. Грузия.
Мурат Таипов, Франция.
Магомед Акмурзаев. Франция.
Муслим Сосуркаев, Франция.
Магомед Сосуркаев, Франция.
Рамзан Шовхалов, Франция.
Рамзан Арсанов, Франция.
Мириам Евикова, Словакия..
Иса Мунаев, Дания
Аслан Мусаев, Дания
Тархан Мунаев, Дания
Тимирхан Мунаев, Дания
Умар Мусаев, Дания
Джохар Галаев, Дания
Андарбек Арсаев, Дания
Ильяс Мусаев, Дания
Марха Галаева, Дания
Эльза Ширдиева, Дания
Мохмад Самадов, Дания
Майрбек Исраилов, Дания
Эделбек Мусаев, Дания
Сулумбек Мовсаев, Дания
Хадижат Ахмадова, Дания
Раяна Исмаилова, Дания
Барет Галаева, Дания
Адам Хаджимурадов, Дания
Анзор Мухадиев, Дания
Русудан Гиорберидзе, Дания
Сафар Садыги, Дания.
Иса Джабраилов, бывший узник российского концлагеря, Швеция.
Шимурзаева Камета. Финляндия
Читиев Ибрагим. Финляндия
Дякаев Исмаил. Финляндия
Шимурзаев Хасан. Финляндия
Магомадов Сай-Хусейн. Финляндия
Магомадова Луиза. Финляндия
Суралиев Ислам. Финляндия
Чабаев Хасан. Финляндия
Дякаев Илмади. Финляндия
Ахметханов Илмади. Финляндия
Хадисов Бай-Али. Финляндия
Вагапов Исмаил. Финляндия
Саралиев Адам. Финляндия
Саралиева Ханифа. Финляндия
Мехтиев Сайпудин. Финляндия
Мехтиева Айша. Финляндия
Закиров Магомед. Финляндия
Мациев Ислам. Финляндия
Мациев Руслан. Финляндия
Чабаев Хусайн. Финляндия
Каримова Раиса. Финляндия
Мовлаев Кура. Финляндия
Вагамирзаев Майрбек. Финляндия
Амагова Азман. Финляндия
Амагов Саламбек. Финляндия
Кибаев Изнаур. Финляндия
Кушалиева Лиза. Финляндия
Хамидов Артур. Финляндия
Сагипов Хусайн. Финляндия
Амалаев Ибрагим. Финляндия
Хатуев Заур. Финляндия
Хатуева Мадина. Финляндия
Хамбулатова Лариса. Финляндия
Матаев Ислам. Финляндия
Кантаев Асламбек. Финляндия
Муса Таипов, главный редактор Ichkeria.info, Франция
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Jerry
Weteran Forum


Dołączył: 13 Paź 2006
Posty: 396

PostWysłany: Czw Lis 04, 2010 8:24 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Petycja poszła na oba adresy.

Widać jak zmienia się mentalność w krajach zachodnich skoro udzielano azylu politycznego porywaczom (terrorystom według ówczesnego prawa PRL) którzy uciekali z Polski krajowymi samolotami rejsowymi. Choć częściej oni uciekali przed pustymi półkami niż przed prześladowaniami. Nas przecież SBcy namawiali na przyjęcie paszportu w jedną stronę. Dziś wydają bojowników czeczeńskich na tortury i śmierć.

_________________
W CZASACH POWSZECHNEGO FA?SZU PISANIE PRAWDY JEST CZYNEM REWOLUCYJNYM.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum

Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group