" /> Dyskusje ogólne :: Obrona Tatarów na Krymie
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Obrona Tatarów na Krymie

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sty 06, 2013 4:15 pm    Temat postu: Obrona Tatarów na Krymie Odpowiedz z cytatem

PL, RU, UKR, ENGPolska, 1 stycznia 2013 r.OŚWIADCZENIEW ostatnim czasie Krym stał się areną niepokojących wydarzeń, mogących mieć negatywny wpływ na – i tak już bardzo niestabilną – sytuację w Autonomicznej Republice Krymu. Akty regularnie prowadzonych prowokacji wymierzone są przede wszystkim przeciwko rdzennym mieszkańcom Półwyspu Krymskiego, deportowanym w roku 1944 – Tatarom Krymskim.W nocy 1 grudnia 2012 roku około godziny 02.00 w miejscowości Молодежном (Mołodziożnom w rejonie Simferopolskim) zniszczono około 100 tymczasowych obiektów budowlanych, należących do Krymskich Tatarów. Nocna akcja została przeprowadzona przez partię „Rosyjska Jedność”, oraz prorosyjską organizację kozacką – kozackie bractwo „Jedność”. Kilka godzin później w Simferopolu, około godziny 05.00 rano, napadnięto na pracownika ochrony placu budowy nowego Meczetu Bujuk Dżuma – Dżami przy ulicy Jałtińskiej 22. Usiłowano również podpalić stróżówkę.21 grudnia znana rosyjska organizacja „Istota Czasu”, której przewodniczy tzw. „lewy patriota” - Siergiej Kurginian, zorganizowała w Simferopolu wystawę, poświęconą 133 rocznicy urodzin największego zbrodniarza ludzkości – Józefa Stalina. Organizatorzy ekspozycji oświadczyli wręcz, że „deportacja narodu tatarskiego w 1944 r. była wielkim aktem humanizmu”! Nic więc dziwnego, że oburzeni przedstawiciele Tatarów Krymskich (w tym członkowie Medżlisu tatarów Krymskich) zareagowali stanowczo na tę rosyjską prowokację. Wiadomym jest, iż to właśnie z rozkazu Stalina cały naród Tatarów Krymskich został deportowany w maju 1944 roku do Uzbekistanu. W czasie akcji deportacyjnej zginęło wiele tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci. Wystawa wysławiająca czerwonego tyrana została definitywnie zniszczona – powalono na ziemię stendy z fotografiami, na których namalowano swastyki. Działacze tatarscy powiedzieli po zakończonej akcji: „dla nas Hitler i Stalin są takimi samymi przestępcami”. Inicjatorom zniszczenia wystawy grożą sankcje karne.Rosyjskie prowokacje na Krymie są już niemal codziennością, a prorosyjskie władze Krymskiej Autonomii zachowują się tak, jakby Krym był integralną częścią Rosyjskiej Federacji. Wszystko to dzieje się w momencie, gdy Ukraina objęła przewodnictwo OBWE – organizacji, która ma za zadanie przeciwstawiać się ksenofobii, etnicznej nienawiści i religijnej nietolerancji.Dlatego też zwracamy się do pana Prezydenta Janukowycza oraz do Wierchownej Rady Ukrainy o wydanie całkowitego zakazu działalności rosyjskich bojówek i ekstremistycznych organizacji na terytorium Krymskiej Autonomii, gdyż każda ich akcja może stać się zarzewiem konfliktu narodowościowego, czy też religijnego. Naszym wspólnym obowiązkiem jest potępianie i zwalczanie wszelkich prób rehabilitacji zbrodniarzy – tak komunistycznych, jak i faszystowskich.Apelujemy do państw członków OBWE, aby zwróciły się do Ukrainy o wyjaśnienie, dlaczego na jej terytorium zezwala się na organizowanie wystaw pokazujących w pozytywnym świetle winnych zbrodni ludobójstwa.Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, oraz organizacje społeczne i polityczne o przyłączenie się do naszego oświadczenia.mail kontaktowy: phlebowicz@yahoo.comPETYCJĘ MOŻNA PODPISAĆ: http://www.activism.com/pl_PL/petycja/stop-prowokacjom-na-krymie/41545Петиция к президенту Януковичу и Верховной Раде Украины об издании полного запрета деятельности русских военизированных формирований на территории КрымаЗАЯВЛЕНИЕ

1 января 2013 годаВ последнее время Крым стал ареной тревожных событий, способных оказать негативное влияние на и так уже очень нестабильную ситуацию в Автономной Республике Крым. Регулярно организуемые провокационные акции направлены прежде всего против депортированных в 1944 году коренных жителей Крымского полуострова – крымских татар.Ночью 1 декабря 2012 года около 02.00 часов в поселке Молодежное Симферопольского района были уничтожены около 100 временных строительных объектов, принадлежащих крымским татарам. Ночная акция была осуществлена партией «Русское единство» и пророссийской казачьей организацией – казачье братство «Единство». Несколько часов спустя, около 05.00 часов утра, в Симферополе было совершено нападение на сотрудника охраны площадки строительства новой мечети Буюк Джума-Джами на улице Ялтинская, 22. Произведена попытка поджога сторожки.21 декабря известная российская организация «Суть времени», которую возглавляет так называемый “левый патриот” Сергей Кургинян, организовала в Симферополе выставку, посвященную 133-ей годовщине со дня рождения величайшего преступника человечества Иосифа Сталина. Организаторы экспозиции заявляли, что “депортация татарского народа в 1944году была великим актом гуманизма”! Неудивительно, что возмущенные представители крымских татар (в том числе члены Меджлиса крымскотатарского народа) отреагировали на эту российскую провокацию соответствующим образом. Известно, что именно по приказу Сталина весь народ крымских татар в мае 19944 года был депортирован в Узбекистан и что во время депортации погибли многие тысячи людей, в том числе женщин и детей. Выставка, прославляющая красного тирана, оказалась полностью уничтоженной – были повалены на землю стенды с фотографиями, на которых были нарисованы свастики. После завершения этой акции крымскотатарские деятели пояснили: “для нас Гитлер и Сталин являются одинаковыми преступниками”. Инициаторам уничтожения выставки грозят уголовные санкции.Российские провокации в Крыму происходят едва ли не ежедневно, а пророссийские власти Крымской автономии ведут себя так, как будто бы Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Все это происходит в момент, когда Украина взяла на себя председательство в ОБСЕ – организации, ставящей задачу препятствовать ксенфобии, этнической ненависти и религиозной нетерпимости.В связи с этим обращаемся к господину Президенту Януковичу и к Верховной Раде Украины по поводу издания полного запрета на деятельность русских военизированных формирований и экстремистских организаций на территории Крымской автономии. Осуждение и борьба против любых попыток реабилитации преступников – как коммунистических, так и фашистских – является нашим общим долгом.Призываем все государства-члены ОБСЕ обратиться к Украине для получения объяснений, почему на ее территории разрешается организовывать выставки, показывающие в положительном свете виновных в преступлениях геноцида.Просим всех людей доброй воли, а также общественные и политические организации присоединиться к нашему заявлению

Контактный mail adres: phlebowicz@yahoo.com

Петицию можно подписать: http://www.activism.com/pl_PL/petycja/stop-prowokacjom-na-krymie/41545

01. 01. 2013ПРИПИНИТИ ПРОВОКАЦІЇ У КРИМУ!Заява

Останнім часом Крим став ареною подій, що викликають глибоку стурбованість, бо можуть розбурхати і без того вже нестабільну ситуацію в Автономній Республіці Крим. Регулярні провокації спрямовані насамперед проти автохтонних мешканців Кримського півострова, депортованих у 1944 – кримських татар.
Уночі 1 грудня 2012 р. коло 2-ї год., у районі Молодіжному Сімферополя знищено близько 100 тимчасових будівельних об’єктів, які належали кримським татарам. Нічна акція вчинена партією «Російська єдність» та проросійською козачою організацією – Козацьким Братством «Єдність».

Кількома годинами пізніше, близько 5-ї ранку, вчинено напад на працівника будівельного майданчика нової мечеті Буюк Джума-Джамі на вул. Ялтинській 22.

21 грудня відома російська організація «Істота часу», якою провадить «лівий патріот» Сергій Кургінян, зорганізувала в Сімферополі виставку, присвячену 133 річниці з дня народження найбільшого злочинця людськості – Йосипа Сталіна. Організатори експозиції проголосили, що «депортація кримських татар була великим актом гуманізму»! Нічого нема дивного, що обурені представники кримських татар, у тому числі члени Меджлісу кримських татар, зреагували на ту російську провокацію суттєво. Адже власне за наказом Сталіна цілий кримськотатарський народ було депортовано до Узбекистану у травні 1944. Під час депортації загинуло багато тисяч людей, серед них жінки й діти. Виставка, що славить червоного тирана, була знищена - повалено на землю стенди із світлинами, на яких намалювали свастики. Кримськотатарські діячі пояснили: «для нас Гітлер та Сталін є однаковими злочинцями».

Ініціаторам знищення виствки загрожують карні санкції.

Російські провокації у Криму стали вже майже повсякденністю, а проросійська влада Автономії поводиться так, ніби Крим є інтегральною частиною Російської Федерації.

Все це відбувається у момент, коли Україна прийняла головування в ОБСЄ – організації, яка має на меті протистояти ксенофобії, етнічній ненависті та релігійній нетерпимості.

У зв’язку з цими провокаціями ми звертаємося до пана президента Віктора Януковича та до Верховної Ради України з проханням: цілковито заборонити діяльність російських бойових та екстремістських організацій на території Кримської Автономії. Кожна така акція може послугувати запалом до міжнаціонального чи міжрелігійного конфлікту. Нашим спільним обов’язком є протидія всім спробам реабілітації злочинців – як комуністичних, так і фашистських.

Апелюємо до держав – членів ОБСЄ, щоб звернулися до України з проханням: пояснити, навіщо вона на своїй території дозволяє організовувати вистави, які показують у позитивному світлі винних у злочині геноциду.

Просимо всіх людей доброї волі, а також громадські та політичні організації приєднатися до нашої відозви.Оригінал відозви – польською мовою – розміщений і доступний для підписання на:
http://www.activism.com/pl_PL/petycja/stop-prowokacjom-na-krymie/41545Контактный mail adres: phlebowicz@yahoo.comPoland, 1 January 2013APPEAL

Crimea has recently become an arena of alarming incidents that may negatively impact the already unstable situation in the Autonomous Republic of Crimea. Provocations regularly occur against the Crimean Tatars who are the native population of the peninsula and victims of mass deportation in 1944.

The latest incident has been the destruction of nearly a hundred temporary buildings erected by Crimean Tatars in Molodezhnoye (Молодёжное, a settlement in the Simferopol region) on 1 December 2012 around 2:00 AM. The night action was committed by members of the Russian Unity Party (Русское единство) and a pro-Russian Cossack organisation ‘Unity’ (Единство). Some hours later, around 5:00 AM, a security guard was attacked in the city of Simferopol at the construction site of a new mosque Bujuk Dżuma-Dżami at 22 Yaltinskaya street. An arson attempt was also made on the watchman’s lodge.

On 21 December, an exhibition was held in Simferopol to celebrate the 133rd anniversary of the birth of Joseph Stalin, one of the greatest criminals of modern times. It was organised by a notorious Russian movement ‘Essence of Time’ lead by so-called ‘left wing patriot’ Sergey Kurginyan. The organisers openly declared that ‘the 1944 deportation of Tatars was a great act of humanism’! Quite unsurprisingly, Crimean Tatars (including members of the Medzhlis of the Crimean Tatar People) were indignant and reacted firmly to this provocation. It is an established fact that in May 1944 the whole Crimean Tatar nation was deported to Uzbekistan at Stalin’s orders. Thousands, including women and children, died during deportation. The exhibition praising the red tyrant was destroyed: boards with Stalin’s photos were knocked down and painted with swastikas. The Crimean activists said, ‘we consider Hitler and Stalin to be equally criminals’. However, destroyers of the exhibition now face possible legal consequences.

Russian provocations are almost a part of everyday life in Crimea and the pro-Russian authorities of the Autonomous Republic of Crimea behave as if Crimea were a part of Russian Federation. All this is taking place while Ukraine is taking the Chair of the OSCE, an organisation to confront xenophobia, ethnic hatred and religious intolerance.

Hereby we call on President Yanukovych and the Verkhovna Rada of Ukraine to impose an outright ban on Russian extremist groups in the territory of the Crimean Autonomy, since all the actions of such groups have a potential to cause ethnic and religious conflicts. It is our common duty to condemn and fight against any attempts to whitewash both fascist and communist criminals.

We urge the OSCE member states to demand explanations from Ukraine as to why are exhibitions dignifying persons responsible for the crime of genocide allowed in her territory.

We ask all people of good will, as well as social and political organisations, to join us by supporting this appeal.http://www.activism.com/pl_PL/petycja/stop-prowokacjom-na-krymie/41545Contact: phlebowicz@yahoo.com

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group