" /> Dyskusje ogólne :: Tajna instrukcja DLA NKWDijej nastepcow , oraz dla ... nad
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Tajna instrukcja DLA NKWDijej nastepcow , oraz dla ... nad

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
David
Częsty Użytkownik


Dołączył: 14 Maj 2007
Posty: 29

PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 1:12 pm    Temat postu: Tajna instrukcja DLA NKWDijej nastepcow , oraz dla ... nad Odpowiedz z cytatem

Tajna instrukcja DLA NKWD i jej nastepcow , oraz dla ... nadal obowiazuje!eElyta jest ta sama:-)))

Skoro obowiazuje ta sama instrukcja tzn
jak Panstwo sami widzi ne ebyla to instrukcja NKWD ale ...dla NKWD...


Skoro nie ma juz NKWD a instrukcja onowiazuje to poszukajmy decydentaktory dopilnowal , a by nadal obowiazywala

http://www.4lomza.pl/forum/read.php?f=1&i=29822&t=29822

patrz punkt 9.

Poniżej przedstawiono tłumaczenie z języka rosyjskiego instrukcji,
znalezionej w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego
prezydenta PRL - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (i agenta NKWD jeszcze
sprzed II wojny światowej). Z tekstu jasno wynika, ze jest to instrukcja
NKWD z roku 1947 przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w
Warszawie.
Instrukcja była publikowana m. innymi na łamach pisma "Wychowawca" w roku
1995.

Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47

45 Zasad Zniewalania

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych
rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze
służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za
pośrednictwem naszych służb specjalnych.
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy
naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie
wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie
kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami,
ludnością lub żołnierzami krajowców.
3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców,
KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji.
Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności
kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej
przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i
dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi
zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację,
a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi
zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia
zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie
zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz
partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń
międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy
wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji
postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo),
tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem
organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy
pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z
wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali
niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru
sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić
ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz
krajowych).
11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała
sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można
też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa
podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała,
że to w ramach wymiany handlowej.
12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie
otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby
prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza.
W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia
silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i
zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby
rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć
wyżywienie na imporcie.
14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze,
organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów,
instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania
ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu
wydobywczego).
16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek
działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania
zleconych zadań.
17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń
dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów,
zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz
rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz
politycznych.
18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników,
którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do
analizowania spraw wychodzących poza te działania.
19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy
stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach
podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.
20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać
odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów
broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić
swoiste rozliczenia.
22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje
naukowo-badawcze.
23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy,
rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i
zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te
wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i
określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia,
które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia
wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych
odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji
zawierających wartości i opisy wynalazków.
24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem
transportu określonego w instrukcji NK 552-46).
25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać
stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować
linię określoną w instrukcjach.
26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w
których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie
doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i
historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i
osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci
wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie
likwidować.
29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe
spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą
zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub
gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.
31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali
surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów dobrej jakości,
a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez
państwo.
32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich
stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie
wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach
wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno
dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność
oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji.
Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa,
kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach
średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się
powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi
mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do
ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich
łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można
podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba
natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W
szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.
36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców
z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki
o socjalizm.
37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o
krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny
światowej.
38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale
zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju,
należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju)
obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi.
Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie
ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do
prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść
do nas.
39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w
razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony
dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować
przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść
sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich
wcześniej za wykroczenia kryminalne.
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych.
W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod
warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania
dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków,
oskarżycieli, informatorów).
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych
obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub
wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich
odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska
równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach
niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko,
ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność
przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie
to mobilizować czujność mas pracujących.
44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do
tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.
45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych
grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć
zdobycia dyplomu
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
David
Częsty Użytkownik


Dołączył: 14 Maj 2007
Posty: 29

PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 1:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dlaczego maz JolantyK nie siedzi?

Bo umie pieknie tanczyc, a zgodnie z instrukcja:

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych
obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub
wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich
odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska
równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach
niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

Siedziec mu nie mozna!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 3:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Świetnie, że to opublikowałeś!!!!!
Widać nie tylko skutki ale i to, że obowiązuje do dziś!!!!!

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group