" /> Dyskusje ogólne :: Upadł mit - stenogram z sejmu + głosowania
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Upadł mit - stenogram z sejmu + głosowania
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sty 28, 2007 7:14 pm    Temat postu: Upadł mit - stenogram z sejmu + głosowania Odpowiedz z cytatem

http://orka.sejm.gov.pl/StenoInter5.nsf/0/E8501A94B4C77C9CC125726F00790376/$file/33_c_ksiazka.pdf

Posiedzenie sejmu nr 33 w dniu 27 stycznia 2007r
przejdzie do historii. OCHRONA SB-ow WYGRAŁA

HONOR PiS uratował jeden poseł STANISŁAW PIĘTA


Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku
dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej
o przedstawionym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o
zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego
przez pana posła Karola Karskiego oraz
przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono
poprawki.
W związku z tym Sejm ponownie skierował projekt
ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia.
Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom
i panom posłom doręczone w druku nr 1319-A.
Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.
Proszę pana posła Karola Karskiego o zabranie
głosu w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania
komisji.
Poseł Sprawozdawca Karol Karski:
Szanowni Państwo! Komisja Nadzwyczajna rozpatrzyła
przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz o treści
tych dokumentów. W trakcie prac nad tym projektem
zostało zgłoszonych 6 wniosków mniejszości, z których
jeden został wycofany przez wnioskodawców.
Następnie w toku prac komisji zgłoszono 62 poprawki.
Komisja zarekomendowała przyjęcie przez Wysoką
Izbę 45 z nich, a w przypadku 16 – nieprzyjęcie.
Jedna poprawka została wycofana przez wnioskodawców.
Jednocześnie w treści swojego sprawozdania
komisja proponuje, aby został skorygowany tytuł
ustawy, ponieważ zmienia ona dodatkowo ustawę o
Instytucie Pamięci Narodowej. Chodzi zatem o to,
aby tytuł w całości wskazywał na treść aktów nowelizowanych.
Szanowni Państwo! Dnia 18 października ubiegłego
roku została przyjęta ustawa, której nowelizację
zapowiedziano już w trakcie podpisywania przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tej chwili
rozpatrujemy tę nowelizację, która zakłada, że system
przyjęty 18 października, który miałby obowiązywać
do 1 marca, jest niemożliwy do zrealizowania.
Należy wprowadzić procedury, które będą umożliwiały
przeprowadzenie lustracji. W trakcie prac komisji
mówiliśmy, iż ustawa z 18 października jest
niemożliwa do zrealizowania między innymi z tego
powodu, że Instytut Pamięci Narodowej nie jest w
stanie w krótkim czasie wydać około 400 tys. zaświadczeń,
które są warunkiem wykonywania zawodów
wymienionych w tej ustawie. Brak zaświadczeń
uniemożliwia jednocześnie ubieganie się o zatrudnienie,
lub powołanie, na wielu stanowiskach wymienionych
w ustawie. Zaświadczenia byłyby tylko i wyłącznie
wykazem dokumentów wytworzonych przez organizację
zbrodniczą, którą była Służba Bezpieczeństwa.
W ten sposób z organizacji zbrodniczej uczynilibyśmy
instytucję zaufania publicznego.
Projekt prezydencki zakłada pełną jawność procesu
lustracyjnego. Z jednej strony Instytut Pamięci
Narodowej będzie publikował listy osób, których dokumenty
znajdują się w jego zasobach – będzie to
wykazanie zawartości zasobów archiwalnych – a z
drugiej strony o tym, czy ktoś był agentem czy nie,
będzie decydował niezawisły sąd według procedury
karnej, czyli z domniemaniem niewinności osoby obwinionej.
Szanowni Państwo! Podstawową różnicą w stosunku
do pierwotnego, obowiązującego jeszcze w tej
chwili modelu lustracyjnego, który ma zakończyć
swój byt 1 marca, jest to, że rozprawy przed sądem
lustracyjnym mają być jawne. W związku z tym społeczeństwo,
opinia publiczna poznaje wszelkie okoliczności
spraw rozpatrywanych przez sądy lustracyjne.
Nie będzie tak jak obecnie, że sprawami zajmuje
się tylko jeden Sąd Apelacyjny w Warszawie, który
rozpatruje również odwołania od swoich wyroków,
tylko zajmą się nimi sądy okręgowe właściwe ze
względu na miejsce zamieszkania osoby obwinionej.
Szanowni Państwo! W przedstawionych w dodatkowym
sprawozdaniu poprawkach w pewnym zakresie
rozszerza się katalog osób objętych lustracją. Komisja
proponuje między innymi przyjęcie poprawki,
dzięki której do listy osób objętych tą procedurą będą
włączeni członkowie zarządów rad nadzorczych i organów
kontrolnych banków oraz innych instytucji
pozostających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego,
pracownicy na stanowiskach kierowniczych
Narodowego Banku Polskiego – od stanowiska
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 25. porządku dziennego – głosowanie. Punkt 1. porządku dziennego
Marszałek
271
naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej
wzwyż.
Komisja rekomenduje również przyjęcie poprawki,
która wprowadza zasadę, iż dyrektor Biura Lustracyjnego
Instytutu Pamięci Narodowej będzie
miał rangę zastępcy prokuratora generalnego, czyli
tak jak w odniesieniu do przewodniczącego Komisji
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
usytuowanej w strukturach organizacyjnych Instytutu
Pamięci Narodowej. Powinno usunąć to wątpliwości
odnośnie do kwestii podporządkowania prokuratorów
organowi władzy wykonawczej. W tej chwili
mamy model sprawdzony konstytucyjnie, w którym
osoba kierująca tym pionem może być zastępcą prokuratora
generalnego.
Szanowni Państwo! Myślę, że przedstawiłem najważniejsze
poprawki zarekomendowane przez komisję.
Tak jak powiedziałem, będziemy głosować nad
61 poprawkami oraz 5 wnioskami mniejszości. Na
posiedzeniu komisji starły się różne poglądy – rozmawialiśmy
między innymi o tym, jak szeroki powinien
być katalog osób lustrowanych. Nawet te same osoby
składały czasami przeciwstawne wnioski, na przykład
aby jedną kategorię osób wyłączyć, a inną włączyć.
W ostatecznej wersji ten katalog jest bardzo
zbliżony do tego, który jest zawarty w nowelizowanej
ustawie z 18 października 2006 r.
Szanowni Państwo! W imieniu komisji, tak jak powiedziałem,
rekomenduję państwu przyjęcie 45 poprawek
wskazanych przez komisję. Dziękuję bardzo.
Marszałek:
Przechodzimy do głosowania.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego
w sprawozdaniu w druku nr 1319.
Komisja przedstawia również wnioski mniejszości
i poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej
kolejności.
Wszystkie wnioski mniejszości oraz poprawki od
1. do 60. zgłoszono do art. 1 projektu ustawy nowelizującej,
zawierającego zmiany do ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
W poprawce 1. i tożsamym 1. wniosku mniejszości
do art. 2 ust. 1 ustawy nowelizowanej wnioskodawcy,
przez skreślenie pkt 13 i 14, proponują, aby: Główny
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z
wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy,
publikacji i widowisk; Główny Urząd Kontroli Publikacji
i Widowisk wraz z okręgowymi urzędami; a
także Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy
administracji państwowej o właściwości szczególnej
do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego nie były
organami bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
ustawy.
Z poprawką 1. łączą się poprawki: 39., 54. i 56.
W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam
poprawki, nad którymi głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich odrzucenie.
Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość 1.
wniosku mniejszości i poprawki 55.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
1., 39., 54. i 56., zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 411 posłów. Za oddano 167 głosów, przeciw
– 241 głosów, były 3 głosy wstrzymujące się.
Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił.
Przystępujemy do głosowania nad 1. wnioskiem
mniejszości.
Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki
55.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 411 posłów. Za oddano 146 głosów,
przeciw – 263 głosy, były 2 głosy wstrzymujące się.
Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił.
W 2. wniosku mniejszości do art. 3 wnioskodawcy
proponują dodać ust. 2a stanowiący, że ilekroć w
ustawie mowa jest o ujawnianiu, udostępnianiu, dostępie
do informacji, publikowaniu dokumentów organów
bezpieczeństwa państwa oraz postępowaniu
lustracyjnym, czynności te prowadzone są wyłącznie
w oparciu o dokumenty oryginalne, a kserokopie,
faksokopie, mikrofilmy, a także wszystkie dokumenty
przetworzone innymi środkami powielania wykorzystywane
mogą być wyłącznie jako źródło poszukiwania
dokumentów oryginalnych i nie mogą podlegać
ujawnianiu w jakikolwiek sposób.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 413 posłów.
Stwierdzam, że Sejm odrzucił wniosek mniejszości
przy 98 głosach za.
W 3. wniosku mniejszości do dodawanego art. 3a
wnioskodawca proponuje, aby działanie, którego obowiązek
wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego
działania, a także współdziałanie pozorne lub uchylanie
się od dostarczania informacji pomimo formalnego
dopełnienia czynności lub procedur wymaganych
przez organ bezpieczeństwa państwa oczekujący
współpracy nie były współpracą w rozumieniu
niniejszej ustawy.
Przystępujemy do głosowania.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Poseł Sprawozdawca Karol Karski
272
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm odrzucił wniosek mniejszości
przy 62 głosach za i 1 wstrzymującym się.
W 4. wniosku mniejszości do art. 4 pkt 21 wnioskodawca
proponuje, aby osoby zatrudnione, na stanowiskach
wymienionych w tym przepisie, w mediach o
charakterze sublokalnym nie były osobami pełniącymi
funkcje publiczne w rozumieniu ustawy.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 412 posłów. Za oddano 169 głosów, przeciw
– 241 głosów, były 2 głosy wstrzymujące się.
Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił.
W poprawce 2. do art. 4 pkt 23 wnioskodawcy proponują,
aby osobami pełniącymi funkcje publiczne w
rozumieniu ustawy byli: członek organu zarządzającego,
nadzorczego lub kontrolnego podmiotu podlegającego
nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 413 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 47
głosach przeciwnych.
W poprawce 3. do art. 4 wnioskodawcy, przez dodanie
pkt 26a, proponują, aby osobami pełniącymi
funkcje publiczne w rozumieniu ustawy byli pracownicy
Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska:
dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej,
jego zastępcy oraz naczelnika wydziału
lub jednostki równorzędnej.
Z poprawką tą łączy się poprawka 8.
Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Konsekwencją przyjęcia poprawki 3. będzie zmiana
odesłania w art. 21e ust. 1.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
3. wraz z konsekwencją i 8., zechce podnieść
rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 414 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął przy 49
głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
W poprawce 4. lit. a i b do art. 4, do pkt 39 i polegającej
na dodaniu punktów od 39a do 39c wnioskodawcy
proponują, aby osobami pełniącymi funkcje
publiczne w rozumieniu ustawy byli: członek zarządu,
członek rady nadzorczej w spółce handlowej z
udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której
udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby
akcji; członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki
o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego
lub bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 8
ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa
oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych
o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego; osoba będąca przedstawicielem
Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki
handlowej innej niż wymieniona w pkt. 38, a także
osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu
terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej
innej niż wymieniona w pkt. 39.
Z poprawką tą łączy się poprawka 9.
Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Konsekwencją przyjęcia poprawki 4. w zakresie
lit. b będzie zmiana odesłania w art. 21e ust. 1.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
4. lit. a i b wraz z konsekwencją oraz 9., zechce
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 414 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął przy 48
głosach przeciwnych.
W 5. wniosku mniejszości do art. 4 pkt 40 lit. a
wnioskodawca proponuje, aby osobami pełniącymi
funkcje publiczne w rozumieniu ustawy byli: pracownik
naukowy, naukowo-dydaktyczny zatrudniony na
stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego
lub docenta.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5.
wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 411 posłów. Za oddano 175 głosów,
przeciw – 235 głosów, był 1 głos wstrzymujący się.
Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości
odrzucił.
W poprawce 5. do art. 4 wnioskodawcy, przez dodanie
pkt 41a, proponują, aby osobami pełniącymi
funkcje publiczne w rozumieniu ustawy byli: dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Z poprawką tą łączy się poprawka 10.
Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Konsekwencją przyjęcia poprawki 5. będzie zmiana
odesłania w art. 21e ust. 1.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
273
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
5. wraz z konsekwencją i 10., zechce podnieść
rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 411 posłów.
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawki przy 11
głosach przeciwnych i 34 wstrzymujących się.
W poprawce 6. do art. 4 wnioskodawcy, przez dodanie
pkt 42a, proponują, aby komornik był osobą
pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu ustawy.
Z poprawką tą łączy się poprawka 11.
Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Konsekwencją przyjęcia poprawki 6. będzie zmiana
odesłania w art. 21e ust. 1.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
6. wraz z konsekwencją i 11., zechce podnieść
rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 406 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął przy 47
głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.
W 7. poprawce do art. 4 wnioskodawcy przez dodanie
pkt 44a proponują, aby audytor wewnętrzny w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych był osobą
pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu ustawy.
Z poprawką tą łączy się poprawka 12.
Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Konsekwencją przyjęcia poprawki 7. będzie zmiana
odesłania w art. 21e ust. 1.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
7. wraz z konsekwencją i 12., zechce podnieść
rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął przy 47
głosach przeciwnych.
Poprawki od 8. do 12. już rozpatrzyliśmy.
W poprawce 13. do art. 13 wnioskodawcy proponują,
aby treść oświadczenia lustracyjnego kandydata
w wyborach na funkcje wymienione w tym przepisie,
w części A określonej wzorem stanowiącym
załącznik do ustawy, podawać do publicznej wiadomości
również w obwieszczeniu wyborczym.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 406 posłów.
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawkę przy 1 głosie
przeciwnym.
W poprawce 14. do art. 17 wnioskodawcy proponują,
aby w sprawach zgodności z prawdą oświadczeń
lustracyjnych orzekał sąd okręgowy, w którego okręgu
mają siedziby oddziały Instytutu Pamięci Narodowej,
ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie lustracyjne.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 407 posłów. Za oddano 175 głosów,
przeciw – 232 głosy.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W 15. poprawce do art. 20 ust. 1 i 2 wnioskodawcy
proponują, aby wszczęcie postępowania lustracyjnego
następowało, z zastrzeżeniem ust. od 3 do 5,
również na wniosek prokuratora oddziałowego biura
lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 15.
poprawki, zechce podnieść i rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 53
głosach przeciwnych.
W poprawce 16. do art. 21a wnioskodawcy przez
dodanie pkt 2 proponują, aby sąd miał możliwość
umarzania postępowania w przypadku braku dostatecznych
dowodów pozwalających na ocenę prawdziwości
oświadczenia.
Komisja wnosi od odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 408 posłów. Za oddano 177 głosów,
przeciw – 230 głosów. Był 1 głos wstrzymujący się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W poprawce 17. wnioskodawcy proponują:
— w lit. „a” do art. 21b, aby od orzeczenia sądu
wydawanego w drugiej instancji przysługiwała kasacja
oraz aby kasacja wniesiona przez prokuratora biura
lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej była
zwolniona od opłaty, '61 także aby termin do wniesienia
kasacji przez ministra sprawiedliwości, prokuratora
generalnego oraz rzecznika praw obywatelskich wynosił
12 miesięcy od daty wydania orzeczenia oraz
— w lit. „b”, polegającej na dodaniu art. 21i, aby
skutki, o których mowa w wymienionych w tej propozycji
przepisach, zachodziły w przypadku, gdy nie wniesiono
kasacji w terminie przewidzianym dla stron, kasację
pozostawiono bez rozpoznania lub ją oddalono.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
274
Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki
18. w zakresie lit. „a”.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17.
poprawki lit. „a” i „b”, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 408 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił przy 49
głosach za.
W poprawce 18. do art. 21b wnioskodawcy proponują:
— w lit. „a” do ust. 6, aby w postępowaniu lustracyjnym
kasację od orzeczenia sądu wydanego w drugiej
instancji mogli wnieść wyłącznie prokurator
generalny oraz rzecznik praw obywatelskich z urzędu
oraz na wniosek osoby lustrowanej, jeżeli orzeczenie
rażąco narusza prawo lub jego utrzymanie w
mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe oraz
— w lit. „b” do ust. 9, aby kasacja w stosunku do
tej samej osoby lustrowanej i tego samego orzeczenia
mogła być przez ten sam uprawniony podmiot wniesiona
tylko raz.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 18.
poprawki lit. „a” i „b”, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 49
głosach przeciwnych.
W poprawce 19. do art. 21e wnioskodawcy, przez
dodanie ust. 4, proponują, aby przepisów ust. 1 i 3 nie
stosować w stosunku do osób, wobec których przepisy
odrębne przewidują odwołanie z pełnionej funkcji
albo wygaśnięcie mandatu w przypadku złożenia
niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
Z poprawką tą łączą się poprawki: 28., 29., 31. i 42.
Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek
19., 28., 29., 31. i 42., zechce podnieść rękę i
nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął jednogłośnie.
W poprawce 20. do art. 21f ust. 3 wnioskodawcy proponują,
aby z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
w sprawach określonych w ust. 2 oprócz
podmiotów, o których mowa w art. 114 § 1 ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych, mógł wystąpić prokurator
Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego
biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 20.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 46
głosach przeciwnych.
W poprawce 21. do art. 22 ust. 1 pkt 5 wnioskodawcy
proponują, aby każdemu przysługiwało prawo
dostępu do informacji zawartych w dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa znajdujących się w
Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczących pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Sądu Najwyższego
oraz sędziów Sądu Najwyższego.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 406 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął jednogłośnie.
W 22. poprawce do art. 22 ust. 1 wnioskodawcy
przez dodanie pkt 15a proponują, aby każdemu przysługiwało
prawo dostępu do informacji zawartych w
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej,
dotyczących szefa Kancelarii Prezydenta, szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii
Sejmu i szefa Kancelarii Senatu.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 22.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 409 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 1 głosie
przeciwnym.
W poprawce 23. do art. 22 ust. 1 pkt 17 wnioskodawcy
proponują, aby każdemu przysługiwało prawo
dostępu do informacji zawartych w dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa znajdujących się w
Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczących członka
zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej, która
uzyskała koncesję na rozpowszechnianie programów
radiowych lub telewizyjnych, oraz osoby fizycznej,
która uzyskała taką koncesję.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 23.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 407 posłów.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
275
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął jednogłośnie.
W poprawce 24. do art. 22 ust. 3 i polegającej na
skreśleniu ust. 4 – wnioskodawcy proponują, aby prawo
dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1 i
2, podlegało wyłączeniu w zakresie dotyczącym stanu
zdrowia i życia seksualnego oraz aby wyłączenie
to nie dotyczyło osoby zainteresowanej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie zmiana
odesłania w art. 23 ust. 2 oraz bezprzedmiotowość
poprawek: 25. i 36.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 24.
poprawki wraz z konsekwencją, zechce podnieść rękę
i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 407 posłów. Za oddano 282 głosy, przeciw
– 124 głosy, był 1 głos wstrzymujący się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
Poprawki 25. i 36. stały się bezprzedmiotowe.
W poprawce 26. do art. 29 wnioskodawcy przez
dodanie ustępów proponują, aby warunkiem odpowiedzialności
było, aby przyjmujący zeznanie, działając
w zakresie swoich uprawnień, odebrał od osoby,
o której mowa w ust. 1, przyrzeczenie przed rozpoczęciem
zeznań, oraz aby nie podlegał karze, kto nie
wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi
na pytania, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę z
obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu
samemu lub jego najbliższym.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 26.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 402 posłów. Za oddano 343 głosy, przeciw
– 58, był 1 głos wstrzymujący się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
(Poseł Paweł Śpiewak: 26.?)
Nie było kontrowersji co do numeru poprawki? 26.
W poprawce 27. wnioskodawcy proponują, aby art.
29a stanowił, że kto posiadając bez tytułu prawnego
dokumenty organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu
art. 3, nie wydaje ich prezesowi Instytutu
Pamięci Narodowej, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5, oraz że jeżeli dokumenty,
o których mowa w ust. 1, zostały wytworzone przez
sprawcę lub przy jego udziale w ramach czynności
wykonywanych w związku z jego pracą lub służbą w
organach bezpieczeństwa państwa, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 27.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 408 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 1 głosie
przeciwnym.
Poprawki 28. i 29. już rozpatrzyliśmy.
W 30. poprawce do art. 36, zawierającego zmianę
do art. 9 ust. 1 ustawy o niektórych uprawnieniach
pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy
i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego
ministra, wnioskodawca proponuje, aby także prokurator
oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu miał prawo uznawania
dokumentów i materiałów za niezbędne w związku
z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych
dokumentów oraz w ustawie o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 30.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 405 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął jednogłośnie.
31. poprawkę już rozpatrzyliśmy.
W 32. poprawce do art. 38, zawierającego zmiany
do art. 99 i 109 ustawy Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, wnioskodawcy
proponują dodać przepisy stanowiące, że
do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza
się informację o uprzednim złożeniu wymaganego
ustawą oświadczenia w związku z kandydowaniem
na funkcję publiczną, z którą związany był
obowiązek złożenia oświadczenia, oraz że w obwieszczeniu
podaje się również treść oświadczeń, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie
określonym w art. 13 tej ustawy.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 32.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 408 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął jednogłośnie.
W 33. poprawce do art. 39 wnioskodawcy proponują,
aby w art. 19 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu dodać przepisy stanowiące: w ust. 7,
że prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych
powołuje i odwołuje prokurator generalny na wnio-
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
276
sek prezesa Instytutu Pamięci, oraz w ust. 8, że dyrektor
Biura Lustracyjnego jest jednym z zastępców
prokuratora generalnego.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki
34.
Pan poseł Śpiewak, bardzo proszę.

Poseł Paweł Śpiewak:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka
Izbo! Mam następujące pytanie do przedstawiciela
pana prezydenta, do pana ministra Szczygło. Brzmi
ono mniej więcej tak. Zgłaszam jest teraz, dlatego że
poprawki 33. i 34. idą razem. Otóż dotychczas, po
pierwsze, istniało Biuro Rzecznika Interesu Publicznego.
W tej chwili następuje nie do końca zrozumiała
zmiana, polegająca na tym, że te funkcje, które
dawniej pełnił rzecznik interesu publicznego, przejmuje
po części specjalny pion Instytutu Pamięci Narodowej.
Podkreślam, że jest to zmiana nie do końca
zrozumiała czy nie do końca wyjaśniona i uzasadniona
w samej ustawie. Natomiast niepokój budzi – i to
może sformułuję w postaci pytania – fakt, że przewodniczącego
czy dyrektora Biura Lustracyjnego
Instytutu Pamięci Narodowej będzie powoływał prezes
Rady Ministrów. Podkreślam, że do tej pory
rzecznik interesu publicznego był powoływany przez
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i dzięki temu
zachowana była w pełni niezależność procesu lustracyjnego
od władzy wykonawczej.
Moje pytanie brzmi tedy tak: Czy fakt, że prezes
Rady Ministrów będzie powoływał de facto dyrektora
Biura Lustracyjnego, nie wpłynie na to, że władza
wykonawcza uzyska nadmierną władzę nad procesem
lustracyjnym, a de facto oznaczać to będzie polityzację
– podkreślam: polityzację – procesu lustracji? Jeżeli
przyjmiemy założenie, że lustracja faktycznie obejmuje
300–400 tys. osób, a więc jest to olbrzymia władza
nad losami ludzi, nad opinią dotyczącą ludzi, czy w
związku z tym upolitycznienie tego procesu lustracji
nie wpłynie w gruncie rzeczy w sposób hamujący i,
powiedziałbym wręcz, nawet kompromitujący dla samego
procesu lustracji? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Kalisz, bardzo proszę.

Poseł Ryszard Kalisz:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy
tutaj do czynienia ze złamaniem systematyki ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej. Chcę przypomnieć,
że prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powołuje
Wysoka Izba, Sejm, na wniosek Kolegium Instytutu
Pamięci Narodowej. W przypadku powołania na tak
ważną funkcję, jak dyrektor Biura Lustracyjnego,
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest całkowicie
pomijane. Mam również pytanie do pana ministra
szefa Kancelarii Prezydenta: Czy to pominięcie
jest przypadkiem, czy celowo, a w takim razie jaka
będzie rola Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
w stosunku do czynności wykonywanych przez Biuro
Lustracyjne IPN? Dziękuję. (Oklaski)
Marszałek:
Dziękuję.
Czy są inne pytania?
Nie ma więcej pytań.
W takim razie czy pan minister będzie zabierał
głos osobiście?
Pan minister Szczygło, bardzo proszę.

Szef Kancelarii Prezydenta RP
Aleksander Szczygło:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym tylko
zwrócić uwagę panu posłowi Śpiewakowi, że na
tej samej zasadzie można byłoby zakwestionować
prace prokuratury, dlatego że prokurator generalny
ma władzę nad całym polskim społeczeństwem czy
nad jego częścią, która popełnia rzeczy, które są…
(Poruszenie na sali)
(Poseł Ryszard Kalisz: Co z kolegium?)
…niezgodne z przepisami prawa, panie pośle Kalisz.
To podważanie możliwości wyznaczania zastępcy
prokuratora generalnego – bo taka jest ranga tego
stanowiska – w porozumieniu między premierem, szefem
IPN i prokuratorem generalnym nie wydaje się
specjalnie logiczne. Jest tak, że jeżeli wziąć pod uwagę,
że tworzymy pion lustracyjny, który ma charakter
prokuratorski, ten tryb powoływania i podległość pod
prokuratora generalnego są jak najbardziej logiczne.
Bo ci prokuratorzy, którzy będą pracowali w pionie
lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej, są prokuratorami,
którzy zrobili aplikację i zajmują się w swoim
życiu tym zawodem, to znaczy robią to, co wynika
z ich wykształcenia i aplikacji. I jest logiczne, że sposób
powoływania jest sposobem powoływania analogicznym
do innych tego rodzaju stanowisk. W przypadku
rzecznika interesu publicznego to stanowisko
miało inny charakter, panie pośle, w związku z tym
tryb też był inny. W przypadku tego stanowiska to
stanowisko ma charakter czysto prokuratorski. Ono
będzie mogło być obsadzone tylko przez osoby, które
mają aplikację prokuratorską i zdany egzamin itd.,
uprawnienia prokuratorskie, mówiąc krótko.
Zadania kolegium są określone w ustawie, panie
pośle, i tam nic nie zmieniamy. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
277
Marszałek:
Dziękuję, panie ministrze.
Chwileczkę, były jeszcze pytania pod innymi adresami.

Tak że.…
(Poseł Ryszard Kalisz: Chcę tylko jedno uzupełnienie…)
Uzupełnienie nie. Sprostowanie.
Tak że proszę przemyśleć…
(Poseł Ryszard Kalisz: Sprostowanie.)
Panie pośle, chwileczkę.
Jeszcze zapytam…
(Poseł Ryszard Kalisz: Jedno sprostowanie.)
Panie pośle, ale proszę nie zajmować trybuny.
Czy przedstawiciel rządu będzie chciał zabierać
głos?
Czy przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości
będzie zabierał głos?
Dobrze.
Sprostowanie, tak?
Bardzo proszę.
Poseł Ryszard Kalisz:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie
jest zasadnicze. Czy Kolegium Instytutu Pamięci
Narodowej…
Marszałek:
Ale nie pytanie, tylko sprostowanie, panie pośle.
Pytanie już było.
Poseł Ryszard Kalisz:
Ale ja chcę sprostować.
Marszałek:
To bardzo proszę sprostować.
Poseł Ryszard Kalisz:
Czy Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ma
wpływ na lustrację robioną przez Biuro Lustracyjne
Instytutu Pamięci Narodowej? Pytanie jest zasadnicze.
Marszałek:
Dobrze.
Sprostował pan pytanie, minister oceni, czy była
już odpowiedź na to pytanie, czy na inne.
Pan minister nie widzi potrzeby.
Tak że uzyskał pan już odpowiedź, panie pośle.
(Wesołość na sali)
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 33.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 396 posłów. (Oklaski) Za oddano 189
głosów, przeciw – 206 głosów, był 1 głos wstrzymujący
się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W poprawce 34. do art. 39 wnioskodawcy proponują,
aby w art. 19 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu ust. 8 stanowił, że Biurem Lustracyjnym
kieruje dyrektor Biura Lustracyjnego, powoływany
spośród sędziów i odwoływany przez pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego w porozumieniu z
prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Pan poseł Strąk, bardzo proszę.
Poseł Robert Strąk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do
przedstawiciela wnioskodawcy. Przed chwileczką odrzuciliśmy
poprawkę 33., w myśl której dyrektora
Biura Lustracyjnego IPN miał powoływać Prezes
Rady Ministrów. Moje pytanie jest następujące: Jeżeli
teraz odrzucimy poprawkę 34., z której wynika,
że ta gestia należałaby do prezesa Sądu Najwyższego,
to jakie będzie obowiązywało rozwiązanie? Skoro
poprawka 33. została odrzucona, to co się stanie, jeżeli
zostanie odrzucona również poprawka 34.? Jaki
będzie stan, kto będzie wtedy powoływał dyrektora
biura? Dziękuję.
Marszałek:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Pytanie, panie pośle, adresowane do wnioskodawcy,
tak?
Czy pan minister będzie odpowiadał?
Nie.
Czy sprawozdawca komisji będzie odpowiadał?
Nie.
Dobrze. (Poruszenie na sali)
W jakim trybie?
(Poseł Andrzej Fedorowicz: Formalnym.)
Formalnym?
Bardzo proszę.
Poseł Andrzej Fedorowicz:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Proszę o 15 minut
przerwy dla klubu Ligi Polskich Rodzin. (Gwar
na sali)
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
278
Marszałek:
Ogłaszam przerwę do godz. 14.55.
Proszę o punktualny powrót na salę.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 14 min 41
do godz. 14 min 02)
Marszałek:
Wznawiam obrady.
Proszę panie i panów posłów o zajmowanie miejsc
na sali.
Przypomnę, że jesteśmy w trakcie rozpatrywania
34. poprawki do art. 39, w której wnioskodawcy proponują,
aby w art. 19 ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu ust. 8 stanowił, że Biurem Lustracyjnym
kieruje dyrektor Biura Lustracyjnego
powoływany spośród sędziów i odwoływany przez
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w porozumieniu
z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
Komisja – przypominam – wnosi o odrzucenie tej
poprawki.
Zatem przystępujemy do głosowania… (Gwar na
sali)
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 34.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 391 posłów. Za oddano 184 głosy, przeciw
– 207 głosów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W 35. poprawce do art. 39 wnioskodawcy proponują,
aby w art. 36 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu ust. 3 stanowił, że w trybie określonym
w ust. 1 pkt 2 i 3 nie mogą być wnioskodawcy
udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 1 i 2.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 35.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 397 posłów.
Sejm jednogłośnie przyjął poprawkę.
Poprawkę 36. już rozpatrzyliśmy.
W 37. poprawce do art. 39 zawierającego zmiany
do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
wnioskodawcy proponują w lit. „a”, aby w art. 52a
skreślić pkt 7 i 8; w lit. „b” dokonanie zmian w art.
52b określonych w sprawozdaniu; w lit. „c”, aby art.
52c w nowym brzmieniu stanowił, że katalogi, o których
mowa w art. 52a pkt 5–8, nie mogą zawierać
danych osobowych osób, których oświadczenia lustracyjne
złożone na podstawie przepisów ustawy o
ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–
–1990 osób pełniących funkcje publiczne zostały
prawomocnym orzeczeniem sądu uznane za zgodne
z prawem, oraz w lit. „d”, aby skreślić art. 52d.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przyjęcie poprawki 37. w zakresie lit. „a” spowoduje
zmianę odesłania w przepisie dodawanym w poprawce
38 lit. „a”, zaś przyjęcie poprawki 37. w zakresie
lit. „c” spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 38.
lit „b”.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 37.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 401 posłów.
Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę przy 64
głosach za.
W poprawce 38. do art. 39 zawierającego zmiany
do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
wnioskodawcy proponują: w lit. „a”, aby dodać art.
52aa stanowiący, że do zadań oddziałowego biura
lustracyjnego należy w szczególności: realizacja zadań
określonych w art. 52a pkt 2–4 oraz przygotowywanie
katalogów, o których mowa w art. 52a pkt
5–8; w lit. „b”, aby w art. 52c ust. 4 stanowił, że katalogi,
o których mowa w ust. 1 i 3, są aktualizowane
nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy; w lit. „c” do art. 52e
m.in., aby w przypadku powstania wątpliwości co do
zgodności oświadczenia z prawdą prokurator Biura
Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura lustracyjnego:
informował o tym osobę, na której ciążył
obowiązek złożenia oświadczenia, a także o możliwości
złożenia wyjaśnień; a także aby w terminie 6 miesięcy
od dnia doręczenia informacji składał wniosek
do sądu o wszczęcie postępowania lustracyjnego albo
powiadamiał osobę, na której ciąży obowiązek złożenia
oświadczenia, o braku podstaw do złożenia takiego
wniosku; oraz w lit. „d”, aby w art. 52f odpowiednio
zredagować wprowadzenie do wyliczenia.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 38.
poprawki lit. „a”, „b”, „c” i „d”, zechce podnieść rękę
i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 403 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 50
głosach przeciwnych.
39. poprawkę już rozpatrzyliśmy.
W poprawce 40. do art. 41 wnioskodawcy przez
skreślenie pkt 20 w art. 1 projektu ustawy proponują
skreślić zmiany do art. 53 ust. 4 i art. 54 ust. 3
ustawy o służbie celnej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
279
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 40.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 401 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił przy 45
głosach za i 6 głosach wstrzymujących się.
W 41. poprawce do art. 42 wnioskodawcy proponują
zmianę do art. 144 ust. 5 pkt 3 ustawy Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 41.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 403 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął przy 62
głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
Poprawkę 42. już rozpatrzyliśmy.
W 43. poprawce do art. 43 wnioskodawca proponuje,
aby w art. 20 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych dodać pkt 3a stanowiący, że można
przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznanie
spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych
z właściwości innego sądu okręgowego z obszaru tej
samej apelacji, kierując się ilością spraw wpływających
do sądów okręgowych oraz względami ekonomii
postępowania lustracyjnego.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Pan poseł Iwiński, bardzo proszę.


Poseł Tadeusz Iwiński:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zapytać
wnioskodawcę o dwie sprawy. Pierwsza pozornie
drobna – ja pomijam to, że mylone są pojęcia policzalne
z niepoliczalnymi, ilość, liczba, ale wprowadza się
pojęcie ekonomia postępowania lustracyjnego, które
wejdzie do kanonu satyryków polskich. Więc naprawdę
czy to trzeba dawać paliwo dla satyryków?
Natomiast drugie pytanie, poważniejsze, jest takie:
Formalnie idea jest słuszna, żeby przyspieszać
to postępowanie, ponieważ może być tak, że w jednych
sądach tych spraw będzie więcej, w innych
mniej, tylko my obserwujemy pod rządami obecnego
ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego
wyraźną manipulację zwłaszcza prokuraturą, jeżeli
chodzi o kierowanie określonych spraw do takich, a
nie innych sądów. Czyli za chwilę może być tak, że
stare pojęcie, które istnieje w nauce, „geografia polityczna”,
będzie zastąpione pojęciem „geografia postępowania
lustracyjnego”, jeżeli chodzi o dobór takich,
a nie innych instytucji prawnych. Czy to ma
mieć to na celu również, czy nie? (Oklaski)
Marszałek:
Pan poseł Karski, bardzo proszę. Jako sprawozdawca
– tak?
Ale pytanie było do wnioskodawcy. Czy pan minister
będzie zabierał głos?
Przypominam, że sprawozdawca zawsze jest zdolny
relacjonować całość postępowania w komisji, stanowisko
każdego wnioskodawcy i uczestników debaty.
(Poseł Tadeusz Iwiński: Wnioskodawca tę inteligentną
poprawkę zgłosił.)
(Poseł Ryszard Kalisz: Niech mówi, jak wnioskodawca
nie chce.)
Otrzymałem bardzo uprzejme poparcie od pana
posła Kalisza, tak że proszę z niego skorzystać. Dziękuję
bardzo.
Proszę bardzo.


Poseł Karol Karski:
Mam nadzieję, że pan poseł zadający pytanie jest
zainteresowany odpowiedzią na nie, a nie tylko własnym
wystąpieniem, co oczywiście ma również pewien
walor. (Oklaski)
Szanowni Państwo! Pojęcie ekonomii postępowania
jest znane powszechnie i przyjmowane również
w tym zakresie w postępowaniu sądowym. Natomiast
kwestia tego, iż powinny również być brane pod uwagę
tego typu przesłanki, że część sądów może być
przeciążona tego typu postępowaniami, są one bardzo
istotne. Nie wiem, z czego pan poseł wyciąga taki
wniosek. Natomiast zasadą jest, iż sądy są niezawisłe,
niezależne. I takie sądy są w Polsce. Jeśli wobec
któregokolwiek z nich pan poseł ma wątpliwość, to
proszę to wskazać. Natomiast sądy w Polsce są niezależne,
niezawisłe, sędziowie powoływani są według
określonej procedury. (Oklaski)
Marszałek:
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 43.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 401 posłów. Za – oddano 231 głosów,
przeciw – 169, był 1 głos wstrzymujący się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
W poprawce 44. do art. 47 wnioskodawcy proponują,
aby w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta: w art. 8 ust. 2 dodać
pkt 1a stanowiący, że w przypadku kandydata urodzonego
przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
lub informację o uprzednim złożeniu takiego
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
280
oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję
publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia
oświadczenia, oraz w art. 10 w ust. 1 dodać
zdanie drugie stanowiące, że na liście zamieszcza się
również treść oświadczeń, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
–1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie określonym
w art. 13 tej ustawy.
Z poprawką tą łączy się poprawka 45.
Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek:
44. i 45., zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 404 posłów.
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawki przy 46
głosach przeciwnych.
W poprawce 46. wnioskodawcy proponują skreślić
zmianę 28. w art. 1 projektu ustawy dotyczącą art.
50 zawierającego zmiany do ustawy o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 46.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 403 posłów.
Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę przy 50
głosach za.
W poprawce 47. wnioskodawcy proponują skreślić
zmianę 32. w art. 1 projektu ustawy dotyczącą art. 55
zawierającego zmiany do ustawy o służbie cywilnej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 47.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 399 posłów.
Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę przy 50
głosach za.
W poprawce 48. do art. 56 wnioskodawcy proponują:
aby osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia
1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
pełni funkcję publiczną wymienioną w art. 4,
miała obowiązek złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 w terminie jednego miesiąca od
dnia doręczenia powiadomienia, o którym mowa w
ust. 2; aby właściwy organ w terminie jednego miesiąca
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy powiadamiał
osobę, o której mowa w ust. 1, o obowiązku
złożenia oświadczenia oraz informował o skutku
niedopełnienia tego obowiązku oraz aby osoba, która
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nadal kandyduje
lub ubiega się o objęcie funkcji publicznej wymienionej
w art. 4, miała obowiązek złożenia oświadczenia,
o którym mowa w art. 7 ust. 1, przed objęciem
tej funkcji.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki
49.
Bardzo proszę.
Poseł Tadeusz Sławecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do
posła sprawozdawcy. Mamy tutaj do czynienia z dwoma
poprawkami zgłoszonymi przez Klub Parlamentarny
PiS: 48. i 50. Jedna dotyczy art. 56, druga – art.
57. Mam konkretne pytanie: jak przyjęcie tych poprawek
będzie miało się w odniesieniu do posłów?
Czy niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego
będzie powodowało wygaśnięcie mandatu? To
jest moje konkretne pytanie.
Marszałek:
Dziękuję.
Więcej pytań nie widzę.
Pan poseł sprawozdawca, bardzo proszę.
Poseł Karol Karski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Posłowie są wymienieni
w katalogu osób podlegających lustracji. Jednocześnie
został tutaj wprowadzony tryb mający zapobiec
nieszczęśliwym przypadkom, które dotknęły
niektóre osoby z samorządu terytorialnego. W związku
z tym procedura jest taka: osoba, która podlega
lustracji, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia
lustracyjnego w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia
jej przez organ, któremu składa takie zawiadomienie,
czyli w tym przypadku marszałek Sejmu będzie informował
wszystkich posłów, że weszła w życie ustawa,
która wymaga złożenia oświadczenia. Informacja taka
musi być doręczona w sposób skuteczny. I od momentu
otrzymania takiego zawiadomienia, czyli wezwania
do złożenia oświadczenia, mija 30 dni. Takie rozwiązanie
jest proponowane również w innych tego rodzaju
pragmatykach. Czyli nie zakłada się kompetencji
inteligencji, znajomości prawa, tylko wymaga się od
organu, do którego się składa oświadczenie, aby zawiadomił
osobę, a dopiero od tego momentu biegnie
30-dniowy termin. Dziękuję.
(Poseł Ryszard Kalisz: Dobre, to jest dobre.)
Marszałek:
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
281
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 48.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 404 posłów.
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawkę przy 8 głosach
przeciwnych i 8 wstrzymujących się.
49. poprawka stała się bezprzedmiotowa.
W 50. poprawce do art. 57 wnioskodawcy proponują:
aby w przypadku niezłożenia w terminie
oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną
do jego złożenia na podstawie art. 56 ust. 1 następował
skutek określony w art. 21e ust. 1; aby pozbawienie
funkcji publicznej osoby, o której mowa w ust. 1,
następowało z mocy prawa z dniem, w którym upłynął
termin do złożenia oświadczenia, a fakt pozbawienia
funkcji publicznej stwierdzał podmiot właściwy
w sprawie pozbawienia lub stwierdzenia wygaśnięcia
funkcji publicznej; aby przepisy ust. 1 i 2 nie
miały zastosowania do sędziego, który w przypadku
niezłożenia oświadczenia w terminie podlega w tym
zakresie sądownictwu dyscyplinarnemu, a za niezłożenie
przez sędziego oświadczenia sąd dyscyplinarny
orzekał karę złożenia sędziego z urzędu, a także aby
nie stosować przepisów o przedawnieniu w postępowaniu
dyscyplinarnym oraz aby z żądaniem wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego w sprawach określonych
w ust. 3 występowały podmioty, o których
mowa w art. 114 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 50.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 402 posłów.
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawkę przy 63
głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
W 51. poprawce wnioskodawcy przez dodanie art.
57a proponują, aby do dnia 31 grudnia 2007 r. przepisy
art. 4 pkt 23 i art. 8 pkt 22 stosować odpowiednio
do członka organu zarządzającego, nadzorczego lub
kontrolnego podmiotu podlegającego nadzorowi Komisji
Nadzoru Bankowego.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 51.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 403 posłów.
Stwierdzam, że Sejm przyjął poprawkę przy 47
głosach przeciwnych.
W 52. poprawce do art. 59 ust. 2 wnioskodawcy
proponują, aby w katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5 ustawy wymienionej w art. 39, w pierwszej kolejności
zamieszczać dane osobowe osób, co do których
zachowała się pełna dokumentacja współpracy
z aparatem bezpieczeństwa (teczka personalna i teczka
pracy).
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Pan poseł Śpiewak, bardzo proszę.

Poseł Paweł Śpiewak:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka
Izbo! Chciałbym przeczytać brzmienie tego artykułu
wedle proponowanej ustawy: Z dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy w katalogu, o którym mowa – tutaj
będę skracał – w pierwszej kolejności zamieszcza się
dane osobowe osób pełniących istotną rolę w życiu publicznym,
społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
Moje pytanie w związku z tym do pana ministra
Szczygły jest następujące: Czy sposób użycia słowa
„istotne” nie jest dowodem na bezsilność w gruncie
rzeczy wnioskodawcy, który, nie potrafiąc ustalić jakichkolwiek
reguł, wprowadza słowo „istotne”? Czy
nie oznacza to, że pewnego dnia wyjmujemy istotną
osobę, czyli jakiegoś znanego dziennikarza, drugiego
dnia wnosimy, żeby jakiegoś istotnego biskupa wyjąć,
a trzeciego dnia wyjmujemy jakiegoś istotnego polityka?
(Oklaski)
Jesteśmy tutaj całkowicie przeciw jakiejkolwiek
arbitralności, to znaczy łatwości konstruowania listy
oskarżonych czy listy tych, na których urządza się
polowania. Byliśmy świadkami tego rodzaju polowań
przez lata i uważamy, że czas z tym skończyć, szczególnie
że lustracja, chcę podkreślić, obejmuje prawie
400 tys. osób. Czyli co? Będą polowania przez najbliższe
25 lat, bo to tak wygląda w gruncie rzeczy, że ta
ustawa to jest następne 25 lat polowań w gruncie
rzeczy. (Oklaski)
(Poseł Ryszard Kalisz: Nareszcie, panie profesorze.)
Co? Ile?
(Poseł Ryszard Kalisz: Nareszcie.)
Nareszcie, nareszcie, tak. W związku z tym moje
pytanie jest następujące. Czy w tej sytuacji...
(Poseł Anna Paluch: Nie mówi się „co?”, tylko
„proszę?”.)

Czy nie byłoby lepiej wprowadzić jakiegoś czytelnego
kryterium? Nasza propozycja idzie w tym kierunku.
Mianowicie wiemy skądinąd od historyków
z Instytutu Pamięci Narodowej, że w IPN zostało
zarejestrowane około 1,5 mln współpracowników organów
bezpieczeństwa, ale zachowanych w pełni czy
względnie w pełni teczek jest około 130 tys. W tej
sytuacji można powiedzieć: Zacznijmy od jakiegoś
logicznego końca. Tą logiczną zasadą powinno być to,
jakie papiery, jakie materiały, jakie źródła archiwalne
dostępne są w archiwach IPN.
Wobec tego moje pytanie do pana ministra Szczygły:
Czy nie warto byłoby wprowadzić tutaj elementu
porządku, uniknąć jakiejkolwiek arbitralności, a więc
uniknąć, podkreślam, polityzacji całego procesu lustracyjnego?
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
282
Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie widzę.
Pan minister Szczygło, bardzo proszę.
Szef Kancelarii Prezydenta RP


Aleksander Szczygło:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tę dyskusję już
odbyliśmy na wczorajszym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej.
Dotyczyła ona poprawki, którą zgłosił
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Chciałbym
zwrócić uwagę przede wszystkim na jedną rzecz.
Po pierwsze, w treści tej poprawki jest użyte sformułowanie,
że w katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5 ustawy wymienionej w art. 39, w pierwszej kolejności
zamieszcza się dane osobowe, co do których
zachowała się pełna dokumentacja. Trzeba od razu
powiedzieć to, co powiedział wczoraj na posiedzeniu
Komisji Nadzwyczajnej przedstawiciel IPN, że tego
rodzaju kryterium jest nie do utrzymania. Dlatego
mianowicie, że IPN nie może dać gwarancji, że, mimo
że poda informacje o danych związanych z konkretną
osobą, nie pojawią się inne w innym miejscu. W związku
z tym brak wiedzy na temat, jak wygląda dokładnie
zasób archiwalny IPN, jest tutaj dosyć istotną
przesłanką negatywną.
Następne sformułowanie: co do których zachowała
się pełna dokumentacja współpracy z aparatem
bezpieczeństwa. Co to znaczy: współpracy?
O współpracy decyduje sąd. Na jakiej podstawie
można by przyjąć bez orzeczenia sądowego stwierdzenie,
że ten charakter współpracy został dookreślony?
Przez kogo?
Jeszcze jedna ważna rzecz. Ta poprawka de facto
powoduje, że ograniczamy uprawnienia prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej i Kolegium IPN, które to organy
mają dokonywać oceny i kształtują pracę IPN.
W przedstawionej przez prezydenta zmianie
w art. 51 ust. 2 mówi się, że w pierwszej kolejności
zamieszcza się dane osobowe osób pełniących istotną
rolę w życiu publicznym. Jeśli chodzi o tego rodzaju
sformułowania mówiące o osobach pełniących
istotną rolę, szczególnie określenie „istotna
rola” jest tzw. klauzulą generalną, której często się
używa w tworzeniu prawa. Dla nikogo nie jest specjalną
tajemnicą, że mniej istotną rolę, przy całym
szacunku, spełnia wójt jakiejś gminy niż poseł na
Sejm czy prezydent Rzeczypospolitej. To jest dosyć
czytelne kryterium.
To natomiast kryterium, które zaproponował
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, jest
właśnie zawężeniem, ale niebezpiecznym, bo przyjęte
rozwiązania są rozwiązaniami, których nie można
zastosować, bo, jak mówiłem wcześniej, nie wiadomo,
co znaczy „pełna dokumentacja”, jeżeli przedstawiciele
IPN sami mówili na wczorajszym posiedzeniu
Komisji Nadzwyczajnej, że nie są w stanie tego określić,
ale też i pojęcie współpracy. Tutaj już wkraczamy
w zakres uprawnień, które leżą li tylko i wyłącznie
w zasięgu sądu, który będzie rozstrzygał konkretną
sprawę konkretnej osoby o współpracy lub braku
współpracy z organami bezpieczeństwa komunistycznego
państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 52.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 394 posłów. Za oddano 179 głosów,
przeciw – 215 głosów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.
W 53. poprawce do art. 61 wnioskodawcy proponują,
aby w terminie, o którym mowa w art. 63b ust. 2
prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie przekazał
prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty,
o których mowa w art. 3.
Z poprawką tą łączy się poprawka 58.
Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek
53. i 58., zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 396 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął jednogłośnie.

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Wto Sty 30, 2007 1:28 am, w całości zmieniany 6 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sty 28, 2007 7:29 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
283
W poprawce 57. wnioskodawcy przez dodatnie art.
63a proponują m.in.:
— aby postępowania lustracyjne wszczęte i niezakończone
w pierwszej instancji, przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, rozpatrywał sąd okręgowy,
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby składającej oświadczenie lustracyjne, a odpowiednio
w drugiej instancji – sąd apelacyjny oraz
— aby sprawy te prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie
niezwłocznie przekazał właściwym sądom do
rozpoznania, a sąd okręgowy i odpowiednio sąd apelacyjny
prowadził rozprawę od początku.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 57.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 399 posłów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął jednogłośnie.
Poprawkę 58. już rozpatrzyliśmy.
W poprawce 59. do art. 67 wnioskodawcy proponują:
aby wprowadzenie do wyliczenia otrzymało
brzmienie: „Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca
2007 r., z wyjątkiem:” oraz aby skreślić pkt 2.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 59.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 397 posłów. Za oddano 275 głosów, przeciw
– 120 głosów, były 2 głosy wstrzymujące się.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
W 60. poprawce wnioskodawcy proponują, aby
w załączniku nr 2 w kolumnie drugiej w wersie
pierwszym tytuł otrzymał brzmienie: „Formy działalności
w ramach współpracy z cywilnymi służbami
wywiadowczymi: Wydział II Samodzielny Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, Departament VII
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Departament
I Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 60.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 398 posłów. Za oddano 353 głosy, przeciw
– 45 głosów.
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
W 61. poprawce do art. 2 projektu ustawy wnioskodawcy
proponują, aby w art. 15 ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu ust. 3 stanowił, że
w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
wchodzi 11 członków, w tym 9 wybieranych przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną większością
głosów oraz 2 powoływanych przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Bardzo proszę, panie pośle.


Poseł Sebastian Karpiniuk:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ta poprawka
stanowi pewien problem, dlatego że nowelizowaliśmy
ustawę o ujawnianiu dokumentów, z października
2006 r., natomiast ta poprawka dotyczy ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i wiecie państwo,
że dotyczy przepisów, które obowiązują, ponieważ
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na podstawie
ustawy z października 2006 r. zostało przez
nas ustalone i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Doskonale
państwo pamiętacie, że skład kolegium był
już wstępnie zaplanowany przez marszałka Sejmu,
miało się odbyć nad tym głosowanie. Zostało to wycofane
z porządku obrad, a na następnym posiedzeniu
Sejmu w ogóle nie zostało to wprowadzone do
porządku obrad. Państwo po raz kolejny doprowadzacie
do psucia prawa.
Pytanie do pana ministra: Dlaczego pan minister
reprezentujący pana prezydenta doprowadza do psucia
prawa, które dopiero co zostało wprowadzone w życie
przez Wysoką Izbę? Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
Marszałek:

Dziękuję bardzo.
Zaraz poproszę pana ministra o głos, ale muszę
powiedzieć, że jestem zaskoczony tą reakcją. Jestem
bardzo zaskoczony tą reakcją, dlatego że decyzję o odroczeniu
wyborów do Kolegium Instytutu Pamięci
Narodowej podejmowałem, ale zawsze na podstawie
zgodnej opinii klubów parlamentarnych, ze względu
na to, że jesteśmy w trakcie zmieniania prawa. Nie
jest zatem tak, jak przedstawił to pan poseł w swojej
wypowiedzi, formułując ją w drugiej osobie liczby
mnogiej, że ktoś przeciwko komuś podjął tutaj jakiekolwiek
decyzje. Podejmowaliśmy te decyzje zgodnie
i moim zdaniem powinniśmy je honorować. Wydaje
mi się, że współpracując w organach Sejmu, możemy
tego nawzajem od siebie oczekiwać. (Oklaski)
Bardzo proszę, panie ministrze.
Na potwierdzenie tego, że jest tak, jak mówiłem.
(Głos z sali: Ale było różnie.)
Panie przewodniczący, naprawdę wiem, że może
dzisiaj było ciężko, ale… Bardzo proszę. (Wesołość na
sali, oklaski)

33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
Marszałek
284
Szef Kancelarii Prezydenta RP
Aleksander Szczygło:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym
przede wszystkim zdecydowanie odrzucić sugestie
pana posła co do psucia prawa. Konstrukcja tego
przepisu jest tego rodzaju, że daje możliwość podjęcia
decyzji w zależności od tego, czy Wysoka Izba podjęłaby
decyzję o wyborze składu Kolegium Instytutu
Pamięci Narodowej teraz, czyli przed wejściem w życie
nowelizacji, i wtedy wybór byłby zgodny z tym
przedłożeniem podstawowym, czyli zakładającym, że
9 członków wybiera Wysoka Izba, a 2 członków rekomenduje
prezydent Rzeczypospolitej, i zmiana nastąpiłaby
dopiero przy następnej kadencji. Tak więc nie
ma to z punktu widzenia formalnoprawnego żadnego
znaczenia, czy ten wybór następuje według tych przepisów
bądź innych.
I kolejna równie istotna sprawa. Jeżeli przyjąć
założenie reprezentatywności poszczególnych izb,
czyli zarówno Senatu, jak i Sejmu, to przyjęcie rozwiązania,
że 7 członków Kolegium Instytutu Pamięci
Narodowej wybiera Sejm Rzeczypospolitej, 2 członków
wybiera Senat Rzeczypospolitej i 2 członków
deleguje prezydent Rzeczypospolitej, jest jak najbardziej
logiczne. Zresztą tego rodzaju konstrukcja, w której
przyjmuje się, że wszystkie trzy władze, w tym
przypadku Sejm, Senat i prezydent, mają swoich
przedstawicieli, jest stosowana i nie wzbudzała ona
do tej pory żadnych szczególnych emocji. Myślę, że
zaproponowany sposób rozwiązania też mieści się
w racjonalnej legislacji i traktowaniu na równych
prawach zarówno Sejmu Rzeczypospolitej, jak i Senatu
Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo.
Marszałek:
Dziękuję, panie ministrze.
Muszę uściślić, że to, co mówiłem o swoim zdziwieniu,
w żadnym razie nie odnosiło się do reakcji
wszystkich kolegów, lecz tylko do tych, którzy jako
członkowie kierownictw klubów parlamentarnych
biorą udział w posiedzeniach organów kierowniczych
Sejmu i wiedzą, w jakich warunkach podejmujemy
nasze wspólne decyzje co do procedury.
Tak więc były adresowane do pewnych osób w szczególności.
Proszę państwa, przechodzimy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 61.
poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 399 posłów. Za oddano 204 głosy, przeciw
– 195 głosów. (Oklaski)
Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.
Przystępujemy zatem...

Bardzo proszę, pan przewodniczący Zdrojewski.
Poseł Bogdan Zdrojewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezydencie!
Przepraszam... Panie Ministrze! (Wesołość na sali)
Mam nadzieję, że to panu nie przeszkodzi.
(Oklaski)
Szanowni Państwo! Wszyscy na tej sali mieliśmy
świadomość, że ustawa październikowa, która jeszcze
nie weszła w życie, zawierała wiele wad. Mówiła
o tym i lewa, i prawa strona sceny politycznej, i Platforma
Obywatelska. Wiedzieliśmy, że trzeba ją poprawić,
liczyliśmy na tę inicjatywę, która pojawiła się,
aby poprawić błędy, wady poprzedniego rozwiązania
legislacyjnego, które jeszcze nie weszło w życie. Pracowaliśmy,
pracowaliśmy i efekt mamy taki, że według
mojego przekonania wady zsumują się w tym
rozwiązaniu, które za chwilę będzie poddane pod
głosowanie.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której z Kancelarii
Prezydenta wyszła inicjatywa obarczona licznymi
wadami, a dobrze wiemy, że kompetencje właśnie
prezydenta są zbudowane tak, aby stać na straży dobrego
prawa.
Te dwa projekty były w pewnym sensie sprzeczne
z sobą. Pierwszy, ten październikowy, otwierał archiwa,
doprowadzał do uściślenia procesu lustracyjnego,
choć go nie przyspieszał, ale dawał szanse na to, że
ten proces będzie w jakimś czasie zamknięty. Ta inicjatywa
zamyka archiwa – chcę to podkreślić – wydłuża
proces lustracyjny i doprowadza do sytuacji,
w której proceduralnie będzie on bardziej skomplikowany.
Dobre samopoczucie w tym przypadku nie
ma nic wspólnego z rzeczywistością. To tak, jakby
włożyć jedną nogę do lodowatej wody, drugą do wrzątku
i twierdzić, że generalnie będzie dobrze, że z samopoczuciem
będzie okej.
Chcę zadać panu ministrowi trzy pytania. Pierwsze
pytanie dotyczy tego, czy jest świadomość tego,
że z Sejmu wyjdzie bubel legislacyjny, wyjdzie takie
prawo, z którym będą mieli kłopoty wszyscy, tzn. lustratorzy,
osoby lustrowane, osoby postronne, a także
w pewnym sensie Sejm.
Drugie pytanie: Skąd wzięła się na finiszu inicjatywa
jednak zamknięcia dostępu do archiwów? Dlaczego
w tak krótkim czasie nastąpiła taka zmiana:
od otwarcia do praktycznie zamknięcia? Ja zdaję sobie
sprawę z tego, że papier... (Oklaski)
Werbalnie być może jest inaczej, ale generalnie rzecz
biorąc, mamy sytuacją taką, że od tego momentu przy
tym akcie prawnym archiwa będą niedostępne.
(Poseł Sławomir Nowak: Czego się boicie?)
Trzecie pytanie odnosi się do samej procedury,
która podlega znacznemu upolitycznieniu. Nie wiem,
czy tego typu inicjatywy byłyby możliwe, gdybyśmy
mieli do czynienia z inną ekipą rządzącą. Chcę mieć
pewność, że rozwiązania, które są proponowane, są
niezależne od decyzji politycznych, od tego, kto rządzi,
kto posiada władzę w tej materii i kto będzie
subiektywnie dokonywał wyborów określonej procedury
lustracyjnej w odniesieniu do określonej grupy
osób. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
285
Marszałek:
Patrzę, czy są jeszcze pytania do całości ustawy.
Nie widzę.
Czy w takim razie pan minister będzie jeszcze
zabierał głos?
Bardzo proszę.
Szef Kancelarii Prezydenta RP

Aleksander Szczygło:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przede wszystkim
chciałbym odrzucić twierdzenie pana przewodniczącego
Zdrojewskiego, że ta ustawa jest bublem
prawnym.


Panie pośle, jeżeli weźmie pan pod uwagę obowiązującą
nie tylko w Polsce, ale w całym europejskim
systemie prawnym, zasadę domniemania niewinności,
to ustawę, która została uchwalona 18 października,
można byłoby nazwać bublem prawnym. (Oklaski)
W związku z tym, jeżeli chcieliście doprowadzić
do sytuacji, żeby wróciła do stosowania ustawa kwietniowa
z 1997 r., był to najlepszy sposób na to, ażeby
Trybunał Konstytucyjny, obalając ustawę z października
2006 r., dał możliwość dalszego funkcjonowania
ustawy z kwietnia 1997 r. (Oklaski) Jeżeli wam o to
chodziło.
Nie ma zamknięcia archiwów Instytutu Pamięci
Narodowej. Zarówno historykom, jak i dziennikarzom
informacje o osobach pełniących funkcje publiczne
będą powszechnie znane, a proces, w którym
będzie rozstrzygać się w sprawie zastrzeżenia do złożonego
przez daną osobę, która pełni funkcje publiczne,
oświadczenia lustracyjnego, będzie procesem
jawnym, czyli informacja o każdej osobie z blisko 400
tysięcy osób, które pełnią w Polsce funkcje publiczne,
poprzez proces, poprzez informację zawartą w Internecie
będzie jawna. Mówienie w tym przypadku
o zamknięciu archiwów IPN jest poważnym nadużyciem,
panie przewodniczący.
Jest tak, że ustawa z 18 października, która została
znowelizowana czy zostanie znowelizowana –
odpowiadam też na kolejne pytania – jest ustawą,
którą prezydent podpisywał, jednocześnie zapowiadając
nowelizację, co zostało zrobione.
Jeśli chodzi o zasadę domniemania niewinności
– powtórzę to jeszcze raz – rozwiązania przyjęte
w październiku 2006 r. w ustawie podstawowej nie
zachowałyby się, Trybunał Konstytucyjny by je obalił.
Wtedy mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której
lustracja, mająca szansę być racjonalnym procesem
dowiedzenia się o przeszłości wszystkich tych
osób, które pełnią funkcje publiczne w Polsce, będzie
lustracją racjonalną i sensowną.
Po to jest rozszerzenie możliwości rozstrzygania
wątpliwości co do oświadczeń lustracyjnych przez
sądy okręgowe – z informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości
wynika, że będzie to około trzydziestu
kilku sądów okręgowych – ażeby procesy, jeżeli do
nich dojdzie, jeżeli Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci
Narodowej poweźmie wątpliwości co do prawdziwości
złożonego oświadczenia, nie ciągnęły się
latami.
Jest różnica w rozwiązywaniu tego problemu
w porównaniu do sytuacji z ustawy z 1997 r., gdzie
tylko jeden sąd, Sąd Apelacyjny w Warszawie, był
sądem lustracyjnym. Teraz będziemy mieli do czynienia
z sądami lustracyjnymi funkcjonującymi na
obszarze całej Polski. I tu zahamowanie procesu lustracyjnego
nie wchodzi w grę.
Trzeba było wprowadzić tę nowelizację, po pierwsze,
po to żeby przeprowadzić lustrację (Oklaski), po
drugie, żeby ta lustracja była zgodna z europejskim
systemem wartości prawnych, po trzecie, żeby wiedza
o przeszłości osób, które pełnią funkcje publiczne
określone w art. 4 w pkt 1–45, była wiedzą powszechnie
dostępną. Polacy mają prawo wiedzieć, kto nimi
rządzi, kto wychowuje ich dzieci, kto pisze artykuły
w prasie, kto robi programy telewizyjne i radiowe.
(Oklaski) Mają prawo to wiedzieć i po to jest ta nowelizacja:
żeby wiedzieli i żeby decyzje, które podejmują,
każdorazowo były oparte na wiedzy o każdym
z nas. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana posła sprawozdawcę o zabranie głosu.

Poseł Karol Karski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zarzut o zamykanie
archiwów za pomocą tej ustawy jest zupełnie
nieuzasadniony. Ustawa nadal utrzymuje dostęp
dziennikarzy, dostęp historyków, zakłada istnienie
listy w odniesieniu do osób, które są umieszczone
w tej ustawie, listy opublikowanej przez Instytut Pamięci
Narodowej dotyczącej zasobów archiwalnych.
Jednocześnie ustawa ta przewiduje całkowitą jawność
procesu lustracyjnego oraz to, że wszelkie dokumenty,
które są wytworzone w czasie procesu lustracyjnego,
a także są rozpatrywane w trakcie tego
procesu, w ciągu 7 dni po zakończeniu rozprawy są
ujawniane, są upubliczniane.
W związku z tym jest to ustawa, która szanuje
wszystkie podstawowe zasady i zapewnia maksymalną
jawność w zakresie dostępu do dokumentów dawnych
służb bezpieczeństwa państwa komunistycznego.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Marszałek:
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania nad całością projektu
ustawy.
33. posiedzenie Sejmu w dniu 26 stycznia 2007 r.
Punkt 1. porządku dziennego – głosowanie
286
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości
projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów,
w brzmieniu proponowanym przez Komisję
Nadzwyczajną, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowało 396 posłów. Za oddano 208 głosów,
przeciw – 122 głosy, było 66 głosów wstrzymujących
się. (Oklaski)
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Nie Sty 28, 2007 10:31 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Tadeusz Świerczewski
Moderator


Dołączył: 12 Wrz 2006
Posty: 505

PostWysłany: Nie Sty 28, 2007 8:43 pm    Temat postu: USTAWA LUSTRACYJNA UCHWALONA Odpowiedz z cytatem

Czy ktoś zadał pytanie, co z ludzmi pokrzywdzonymi przez system zbrodniczy, nie widzę jednego głosu przy uchwalaniu tej kwazi ustawy.
Gdzie ten mondrala Romaszewski i jego troska o tych pokrzywdzonych, nic i nikogo to nie interesowało. Przepraszam będzie w komitecie organizacyjnym 25 lecia SW.
Dla tego taka powśąciągliwość?!. SKANDAL!!!

Pozdrawiam wszystkich Tadeusz[/b]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sty 28, 2007 10:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pan Romaszewski nie jest porządnym czlowiekiem. Przekonałam się o tym podczas prac w sejmie nad ustawą.
_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jerzy Dąbrowski
Weteran Forum


Dołączył: 01 Gru 2006
Posty: 314

PostWysłany: Pon Sty 29, 2007 9:44 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Szczególnie przerażające było wystąpienie pana Szczygły z 24 stycznia link: http://orka.sejm.gov.pl/StenoInter5.nsf/0/A22E1DB5A18B05A8C125726D006EFA57/$file/33_a_ksiazka.pdf
Cytaty:
W demokratycznym państwie nie można dopuszczać do tego rodzaju kuriozalnych sytuacji, żeby życie osób, które w okresie PRL-u walczyły o polską demokrację, o wolność, kolejny raz było poddawane kwerendzie tylko dlatego, że ktoś jest ciekawy. Jeżeli jest bardzo ciekawy przeszłości, może rozpocząć badania historyczne i może pisać książki. I to jest element spełnienia się.
Tak, tylko jak określić kto był bohaterem, a kto nie bez dostępu do materiałów? Mamy się opierać na tym co "klepią" massmedia czy też komu prezydent wręcza odznaczenia: Gwiazda, Walentynowicz, Frasyniuk, Lis, Celiński. Pierwsza dwójka to polska historia, tych przykładowych następnych trzech - to tylko wszechobecna mistyfikacja. Kto się zorientuje w tym mishungu? A co wtedy gdy jakiś "bohater" jest bardzo ważną osobą w Państwie?
Dalej Szczygło mówi jeszcze ostrzej
Nie ma zgody i nigdy nie będzie zgody prezydenta Rzeczypospolitej na automatyczne otwieranie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej i oddanie de facto władzy w tym zakresie tylko jednej osobie w państwie, czyli prezesowi IPN. Nie może tak być, że to tylko prezes IPN będzie decydował o tym, co w danym momencie się będzie pokazywało. Powinny tu być procedury, które są procedurami przewidzianymi w każdym demokratycznym państwie.
Wnioskuję z niego że Prezes IPN nie sprawdził się i może być odstrzelony. Możliwe że w ramach hołdu Donalda dla Jarosława - czyli tej "Canossy" to też uzgodniono.
Źle się dzieje w państwie duńskim

_________________
Nie jedna miarka wskazuje na Jarka,
Wi?c tak jak czuj? tak zag?osuj?!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Tomasz Triebel
Weteran Forum


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 262

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 12:31 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

cytat " nie bedzie zgody...... " coś mi przypomina Acha to GOMUŁKA.

Teczka mojej mamy juz od 4 lat wisi w internecie! A zgode na ogłądanie dała w dniu kiedy otrzymała dokumenty z IPN nawet sama jeszcze nie wiedziała co w nich jest. Wiedziała, że nie była kapusiem więc dlaczego, jak jest ktos ciekawy to niech oglada do woli!!!!!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 12:54 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

GŁOSOWANIE Nr 121 - POSIEDZENIE 33.
Dnia 26-01-2007 Godz. 15:54

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&33&121


Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną, wraz z przyjętymi poprawkami

Głosowało - 396 Za - 208 Przeciw - 122 Wstrzymało się - 66 Nie głosowało - 64


Klub/Koło Liczebność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PiS 153 143 142 1 - 10
PO 131 121 - 117 4 10
SLD 55 44 2 41 11
Samoobrona 46 36 36 - - 10
LPR 29 21 1 - 20 8
PSL 25 16 16 - - 9
niez. 10 7 5 2 - 3
RLCh 8 7 6 - 1 1
RLN 3 1 1 - - 2

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 12:55 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&27591&PiS
--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów PiS

--------------------------------------------------------------------------------


Adamczyk Andrzej Za Andzel Waldemar Za
Arent Iwona Za Ast Marek Za
Bartyzel Małgorzata Maria Za Bielecki Jerzy Za
Bogucki Jacek Za Bosak Bogusław Za
Brudziński Joachim Za Bubula Barbara Za
Ceglecka-Zielonka Teresa Za Chłopek Aleksander Za
Chmielowiec Zbigniew Za Chrapkiewicz Daniela Za
Cymański Tadeusz Za Czarnecki Krzysztof Za
Czarnecki Witold Za Czartoryski Arkadiusz Za
Czesak Edward Za Ćwierz Andrzej Za
Dera Andrzej Mikołaj Za Dobrzyński Leszek Za
Dolata Zbigniew Za Dorn Ludwik Za
Dudziński Tomasz Mirosław Nieobecny Falfus Jacek Za
Gajewska Karolina Za Girzyński Zbigniew Za
Giżyński Szymon Stanisław Za Golba Mieczysław Za
Goliński Marian Tomasz Za Gołojuch Kazimierz Za
Gosiewska Małgorzata Za Gosiewski Jerzy Za
Gosiewski Przemysław Edgar Nieobecny Górski Artur Za
Górski Tomasz Za Gwiazdowski Kazimierz Za
Hoc Czesław Za Hofman Adam Za
Jach Michał Za Jackiewicz Dawid Za
Jagiełło Jarosław Za Janik Grzegorz Za
Jasiński Wojciech Za Jędrych Jędrzej Za
Jurek Marek Za Jurgiel Krzysztof Za
[color=darkblue]Kaczyński Jarosław Nieobecny[/color Karasiewicz Lucjan Nieobecny
Karski Karol Za Kempa Beata Za
Kilian Wiesław Za Kloc Izabela Za
Kłeczek Dariusz Antoni Za Kłosowski Sławomir Za
Kołakowski Lech Za Kołakowski Robert Za
Kościelniak Jacek Za Kowal Paweł Nieobecny
Kowalczyk Henryk Za Kozak Zbigniew Za
Kraczkowski Maks Za Krasulski Leonard Za
Krzywicki Piotr Za Kuchciński Marek Za
Kurski Jacek Za Latos Tomasz Za
Libicki Jan Filip Za Lipiec Krzysztof Za
Lipiński Adam Za Liss Andrzej Za
Lysko Alojzy Za Łatas Marek Jerzy Za
Machałek Marzena Za Maciejewski Krzysztof Za
Madziarczyk Tadeusz Za Malik Ewa Za
Marianowska Barbara Za Markowski Tomasz Za
Masłowska Mirosława Za Materna Jerzy Za
Matuszewski Marek Za Matuszny Kazimierz Za
Mazurek Beata Za Mężydło Antoni Za
Michałkiewicz Krzysztof Za Mikuła Krzysztof Za
Mojzesowicz Wojciech Za Moskal Kazimierz Za
Mularczyk Arkadiusz Za Natalli-Świat Aleksandra Za
Nowak Maria Teresa Za Olendzka Halina Za
Olszewski Dariusz Za Ołdakowski Jan Za
Opioła Marek Za Ożóg Stanisław Za
Pakuła-Sacharczuk Anna Za Paluch Anna Za
Pantera Robert Za Piecha Bolesław Grzegorz Za
Pięta Stanisław Przeciw Piłka Marian Za
Plawgo Tadeusz Za Polaczek Jerzy Nieobecny
Polak Marek Za Poncyljusz Paweł Nieobecny
Rogacki Adam Za Roman Giovanni Za
Rusiecki Jarosław Za Ryniak Monika Za
Sadurska Małgorzata Za Seliga Dariusz Za
Sellin Jarosław Za Siarka Edward Za
Stawiarski Jarosław Za Stryjska Małgorzata Za
Surmacz Marek Za Suski Marek Za
Szarama Wojciech Piotr Za Szczypińska Jolanta Za
Szlachta Andrzej Za Szrajber Bartłomiej Za
Szwed Stanisław Za Szydło Beata Za
Szyszko Jan Za Tchórzewski Krzysztof Za
Tobiszowski Grzegorz Za Tomczak Jacek Za
Ujazdowski Kazimierz Michał Nieobecny Walkiewicz Mieczysław Za
Walkowiak Andrzej Za Wassermann Zbigniew Za
Wawryniewicz Ryszard Za Wiązowski Waldemar Za
Wiśniewska Jadwiga Za Wiśniewska Lucyna Za
Wita Tadeusz Za Witek Elżbieta Za
Wojtkiewicz Michał Za Woźniak Tadeusz Za
Wójcik Michał Za Wróbel Marzena Za
Zając Stanisław Za Zalewski Paweł Nieobecny
Zawisza Artur Nieobecny Zawiślak Sławomir Za
Zbonikowski Łukasz Za Zieliński Jarosław Za
Ziobro Zbigniew Za Zuba Maria Za
Żaczek Jarosław Za

JEDEN SPRAWIEDLIWY STANISŁAW PIĘTA

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Sob Lut 03, 2007 7:31 pm, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:09 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów PO

--------------------------------------------------------------------------------


Abgarowicz Łukasz Maria Przeciw Ambroziewicz Robert Przeciw
Arndt Paweł Przeciw Augustyn Urszula Przeciw
Aziewicz Tadeusz Przeciw Berger Józef Przeciw
Biernacki Marek Przeciw Biernat Andrzej Przeciw
Bojko Bogdan Przeciw Bublewicz Beata Przeciw
Budnik Jerzy Przeciw Bukiewicz Bożenna Przeciw
Chlebowski Zbigniew Nieobecny Chmielewski Stanisław Marcin Przeciw
Chwierut Janusz Przeciw Czerwiński Andrzej Przeciw
Czuma Andrzej Przeciw Dolniak Grzegorz Przeciw
Drzewiecki Mirosław Michał Przeciw Duda Jarosław Przeciw
Dzikowski Waldy Przeciw Fabisiak Joanna Przeciw
Fedorowicz Jerzy Feliks Przeciw Fiedler Arkady Nieobecny
Gadowski Krzysztof Przeciw Gałażewski Andrzej Przeciw
Gawłowski Stanisław Przeciw Głogowski Tomasz Przeciw
Gorczyca Stanisław Andrzej Przeciw Grabarczyk Cezary Przeciw
Grad Aleksander Nieobecny Graś Paweł Nieobecny
Grupiński Rafał Przeciw Grzegorek Krzysztof Przeciw
Gut-Mostowy Andrzej Przeciw Halicki Andrzej Przeciw
Hibner Jolanta Przeciw Huskowski Stanisław Tadeusz Wstrzymał się
Jarmuziewicz Tadeusz Przeciw Jazłowiecka Danuta Przeciw
Karpiniuk Sebastian Przeciw Karpiński Włodzimierz Witold Przeciw
Kidawa-Błońska Małgorzata Przeciw Kleina Kazimierz Przeciw
Klim Józef Piotr Przeciw Knosala Ryszard Nieobecny
Kochan Magdalena Przeciw Komorowski Bronisław Przeciw
Kopacz Ewa Przeciw Kopaczewska Domicela Przeciw
Kopeć Tadeusz Przeciw Korzeniowski Leszek Nieobecny
Kosecki Roman Przeciw Kozdroń Jerzy Przeciw
Koźlakiewicz Mirosław Wstrzymał się Krupa Jacek Przeciw
Kulesza Tomasz Nieobecny Lamczyk Stanisław Przeciw
Lenz Tomasz Przeciw Lipiński Dariusz Przeciw
Lisek Krzysztof Przeciw Litwiński Arkadiusz Przeciw
Łukacijewska Elżbieta Przeciw Małecka-Libera Beata Przeciw
Markowiak Andrzej Przeciw Miodowicz Konstanty Przeciw
Młyńczak Aldona Przeciw Mroczek Czesław Przeciw
Mrzygłocka Izabela Katarzyna Przeciw Muchacki Rafał Nieobecny
Nitras Sławomir Przeciw Nowak Sławomir Przeciw
Nowak Tomasz Piotr Przeciw Okularczyk Stanisława Anna Przeciw
Olechowska Alicja Przeciw Olszewski Paweł Przeciw
Pacelt Zbigniew Przeciw Palikot Janusz Nieobecny
Pasło-Wiśniewska Maria Przeciw Picheta Wojciech Zbigniew Przeciw
Piechota Sławomir Jan Przeciw Pierzchała Elżbieta Przeciw
Pietraszewska Danuta Przeciw Piotrowska Teresa Przeciw
Pitera Julia Przeciw Plocke Kazimierz Przeciw
Raczkowski Damian Przeciw Radziszewska Elżbieta Przeciw
Raś Ireneusz Przeciw Rokita Jan Przeciw
Rozpondek Halina Przeciw Rutnicki Jakub Przeciw
Rybicki Arkadiusz Przeciw Rybicki Sławomir Przeciw
Rynasiewicz Zbigniew Przeciw Rzymełka Jan Przeciw
Saługa Wojciech Przeciw Sawicka Beata Dorota Przeciw
Schetyna Grzegorz Przeciw Siedlaczek Henryk Przeciw
Skowrońska Krystyna Przeciw Skrzydlewska Joanna Przeciw
Smirnow Andrzej Przeciw Staroń Lidia Wstrzymał się
Stuligrosz Michał Przeciw Szadny Waldemar Nieobecny
Szczypiński Tomasz Przeciw Szejnfeld Adam Przeciw
Szulc Jakub Przeciw Szumilas Krystyna Przeciw
Śledzińska-Katarasińska Iwona Przeciw Śpiewak Paweł Przeciw
Świątkowski Maciej Przeciw Tomaka Jan Walenty Przeciw
Tomczykiewicz Tomasz Przeciw Tusk Donald Przeciw
Tyszkiewicz Robert Przeciw Urbaniak Jarosław Przeciw
Wałęsa Jarosław Przeciw Więckowska Ewa Przeciw
Wilk Wojciech Przeciw Wolak Ewa Przeciw
Wójcik Marek Przeciw Wycisło Eugeniusz Przeciw
Wyrowiński Jan Przeciw Zakrzewska Jadwiga Przeciw
Zaremba Krzysztof Przeciw Zdrojewski Bogdan Przeciw
Zielińska-Głębocka Anna Wstrzymał się Ziemniak Wojciech Przeciw
Żmijan Stanisław Przeciw

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Sob Lut 03, 2007 7:34 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:11 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów SLD

--------------------------------------------------------------------------------


Błochowiak Anita Wstrzymał się Chrzanowski Kazimierz Wstrzymał się
Ciemniak Grażyna Jolanta Wstrzymał się Czykwin Eugeniusz Wstrzymał się
Gadzinowski Piotr Przeciw Garbowski Tomasz Wstrzymał się
Gintowt-Dziewałtowski Witold Wstrzymał się Gołębiewski Henryk Wstrzymał się
Iwiński Tadeusz Przeciw Janik Ewa Nieobecny
Jankowska Elżbieta Nieobecny Jaruga-Nowacka Izabela Wstrzymał się
Jeneralski Sławomir Wstrzymał się Jędrusik Wiesław Wstrzymał się
Kalisz Ryszard Wstrzymał się Klepacz Witold Nieobecny
Kochanowski Jan Nieobecny Krasoń Janusz Wstrzymał się
Kurczuk Grzegorz Nieobecny Łuczak Krystian Wstrzymał się
Łybacka Krystyna Wstrzymał się Martyniuk Wacław Wstrzymał się
Milcarz Henryk Wstrzymał się Motowidło Tadeusz Wstrzymał się
Napieralski Grzegorz Nieobecny Olejniczak Wojciech Wstrzymał się
Ostrowska Małgorzata Wstrzymał się Ostrowski Artur Wstrzymał się
Pawłowski Sylwester Wstrzymał się Piechota Jacek Wstrzymał się
Piekarska Katarzyna Maria Wstrzymał się Piosik Stanisław Wstrzymał się
Pomajda Wojciech Wstrzymał się Prządka Stanisława Wstrzymał się
Rydzoń Stanisław Wstrzymał się Senyszyn Joanna Nieobecny
Skomra Szczepan Wstrzymał się Stec Stanisław Wstrzymał się
Stępień Władysław Wstrzymał się Stępień Włodzimierz Wstrzymał się
Strzaliński Marek Wstrzymał się Szczepański Wiesław Andrzej Wstrzymał się
Szmajdziński Jerzy Wstrzymał się Szwarc Jan Nieobecny
Szymanek-Deresz Jolanta Wstrzymał się Tober Michał Wstrzymał się
Tomaszewski Tadeusz Nieobecny Wenderlich Jerzy Wstrzymał się
Wikiński Marek Za Wontor Bogusław Wstrzymał się
Woźny Grzegorz Wstrzymał się Wziątek Stanisław Nieobecny
Zaborowski Zbyszek Nieobecny Zbrzyzny Ryszard Wstrzymał się
Zemke Janusz Wstrzymał się

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów Samoobrony

--------------------------------------------------------------------------------


Aszkiełowicz Mieczysław Za Bednarek Jan Za
Beger Renata Za Borysiuk Bolesław Nieobecny
Costa Hubert Za Filipek Krzysztof Za
Grabczan Zofia Za Grzesik Andrzej Nieobecny
Gut Alina Za Hojarska Danuta Za
Kiedos Edward Józef Nieobecny Kołacz Grzegorz Za
Krajewski Mirosław Nieobecny Kuropatwiński Lech Za
Lepper Andrzej Nieobecny Lewandowska Sandra Za
Litwin Czesław Za Łączny Jan Nieobecny
Łyżwińska Wanda Za Łyżwiński Stanisław Nieobecny
Maksymiuk Janusz Za Moric Rajmund Za
Nowakowski Waldemar Za Olejnik Małgorzata Za
Ołdakowski Adam Za Paduch Marzena Za
Piskorski Mateusz Nieobecny Rochnowska Renata Za
Romaniuk Wojciech Za Sikora Krzysztof Za
Skwierczyński Grzegorz Za Starosta Waldemar Za
Stępkowski Józef Za Sułek Leszek Za
Szymańczyk Lech Za Tyszko Grażyna Za
Wasilewska-Kita Regina Za Wiśniewski Zenon Za
Wiśniowska Elżbieta Za Wiśniowska Genowefa Za
Wojtera Marek Za Woszczerowicz Lech Za
Wójcik Janusz Marek Za Zawisza Jerzy Za
Zbyrowska Maria Nieobecny Żyszkiewicz Jerzy Nieobecny

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:13 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów LPR

--------------------------------------------------------------------------------


Andrejuk Przemysław Wstrzymał się Bałażak Witold Wstrzymał się
Bosak Krzysztof Za Ciągło Edward Wstrzymał się
Dobrosz Janusz Nieobecny Fedorowicz Andrzej Nieobecny
Giertych Roman Wstrzymał się Hatka Witold Wstrzymał się
Jarota Jan Wstrzymał się Kawa Marek Wstrzymał się
Kołodziej Janusz Wstrzymał się Mańka Andrzej Wstrzymał się
Masin Arnold Nieobecny Murias Halina Wstrzymał się
Murzyn Leszek Wstrzymał się Orzechowski Mirosław Wstrzymał się
Ośko Edward Wstrzymał się Papież Stanisław Nieobecny
Parda Radosław Nieobecny Pawłowiec Daniel Wstrzymał się
Pawłowski Szymon Nieobecny Ratajczak Elżbieta Wstrzymał się
Sobczak Bogusław Nieobecny Sosnowski Antoni Wstrzymał się
Strąk Robert Wstrzymał się Ślusarczyk Piotr Wstrzymał się
Wiechecki Rafał Nieobecny Wierzejski Wojciech Wstrzymał się
Zadora Stanisław Wstrzymał się


CI SIE PRZYNAJMNIE WSTRZYMALI

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:14 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów PSL

--------------------------------------------------------------------------------


Borawski Edmund Nieobecny Bury Jan Nieobecny
Dutka Bronisław Za Grzeszczak Eugeniusz Za
Grzyb Andrzej Za Kalemba Stanisław Nieobecny
Kalinowski Jarosław Nieobecny Kasprzak Mieczysław Za
Kłopotek Andrzej Za Łopata Jan Za
Łuczak Mieczysław Marcin Nieobecny Maliszewski Mirosław Za
Ozga Krystyna Za Pałys Andrzej Nieobecny
Pawlak Mirosław Za Pawlak Waldemar Za
Sawicki Marek Za Sławecki Tadeusz Za
Smolarz Henryk Nieobecny Sopliński Aleksander Za
Stefaniuk Franciszek Jerzy Nieobecny Włodkowski Zbigniew Za
Woda Wiesław Za Zych Józef Nieobecny
Żelichowski Stanisław Za

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów niezrzeszonych

--------------------------------------------------------------------------------


Budner Alfred Nieobecny Daszyk Marian Przeciw
Fiedorowicz Czesław Przeciw Galla Ryszard Za
Kaczyński Ryszard Za Kroll Henryk Za
Misztal Piotr Nieobecny Młynarczyk Henryk Za
Ruciński Andrzej Za Wrzodak Zygmunt Nieobecny

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 1:16 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

--------------------------------------------------------------------------------

Głosowanie nr 121 dnia 26-01-2007
Wyniki imienne posłów RLCh

--------------------------------------------------------------------------------


Cepil Józef Za Cybulski Piotr Za
Dębicki Tadeusz Za Kowalski Bogusław Za
Masłowska Gabriela Wstrzymał się Pilarz Józef Za
Sobecka Anna Za Szyga Krzysztof Nieobecny

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group